Національний музей українського народного декоративного мистецтва - домашня сторінка

Наукова діяльність

Збірники наукових праць.

  

 

Початок ->Наукова діяльність -><Музейні видання


Інші сторінки
розділу
"Наукова діяльність"Музейні видання >Конференції >Видання та публікації наукових співробітників музею (2000 – 2018) >Збірник наукових праць «Музейні старожитності: колекції, імена, долі» (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 14–15 листопада 2019 р. Харків : ФОП Панов А.М., 2020. 568 с., іл.).

 

Редакційна колегія:

 

Л.В. Строкова – голова редколегії

Л.С. Білоус – відповідальний редактор

С.В. Яценко – секретар редколегії

 

Упорядники:

 

Людмила Білоус, Світлана Яценко

 

Літературне редагування, коректура, обробка ілюстрацій:

 

Людмила Білоус, Світлана Яценко

 

Збірник уміщує 53 статті 56 авторів з провідних музеїв, заповідників, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів Києва, Вишневого (Київська обл.), Глинян, Збаража, Кам'янки, Канева, Качанівки, Косова, Кропивницького, Лодзя (Республіка Польща), Львова, Немішаєвого (Київська обл.), Полтави, Ставангера (Норвегія), Сум, Ужгорода, Чигирина. Розглядаються питання, присвячені становленню та розвитку музеїв, створенню та комплектуванню колекцій, знаковим постатям музейної галузі (збирачам, дослідникам, колекціонерам, зберігачам, педагогам), дослідженню пам'яток, діяльності музеїв на сучасному етапі.

Книга містить 206 чорно-білих ілюстрацій.

 

Для науковців, музейних працівників, художників, викладачів і студентів навчальних закладів і всіх зацікавлених історією мистецтва та культури.

 

Анотація та зміст

 


       Музейні читання пам’яті М. Біляшівського і
Д. Щербаківського
: : науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 448 с., іл.

       Л.В. Строкова – голова редколегії
       Л.С. Білоус – відповідальний редактор
       С.В. Яценко – секретар редколегії

       Упорядники: Людмила Білоус, Світлана Яценко

       Літературне редагування, коректура, обробка ілюстрацій: Людмила Білоус, Світлана Яценко

 

       Збірник уміщує 51 статтю 56 авторів з провідних музеїв, заповідників, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, бібліотек з Києва, Бердянська, Дніпра, Кам'янки, Канева, Львова, Одеси, Переяслава-Хмельницького, Полтави, Харкова, Чигирина. Розглядаються питання діяльності М. Біляшівського і Д. Щербаківського, інших діячів музейної галузі, шляхи комплектування музейних колекцій, їх дослідження, атрибуція, реставрація та популяризація.

       Книга містить 200 чорно-білих ілюстрацій.

       Для науковців, музейних працівників, художників, викладачів і студентів навчальних закладів і всіх зацікавлених проблемами розвитку та збереження художньої культури.

Анотація та зміст


       Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи: : науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 332 с., іл.

       Редакційна колегія:

       Л.В. Строкова – голова редколегії
       Л.С. Білоус – відповідальний редактор
       С.В. Яценко – секретар редколегії

       Упорядники: Людмила Білоус, Світлана Яценко

       Літературне редагування, коректура, обробка ілюстрацій: Людмила Білоус, Світлана Яценко

       Збірник уміщує 43 статті 46 авторів з провідних музеїв, заповідників, науково-дослідних інститутів, творчих спілок, вищих навчальних закладів з Києва, Івано-Франківська, Кам’янки, Канева, Коломиї, Кропивницького, Львова, Миколаєва, Опішного, Переяслава-Хмельницького, Полтави, Харкова, Хмельницького, Черкас, Чернігова. Розглядаються питання діяльності народних художніх промислів України, окремих осередків, підприємств, майстерень, цехів; роль особистостей у відродженні та розвитку народних промислів, стан народних художніх промислів на сучасному етапі.


       Книга містить 165 чорно-білих ілюстрацій.

       Для науковців, музейних працівників, художників, викладачів і студентів навчальних закладів і всіх зацікавлених проблемами розвитку та збереження художньої культури.

Анотація та зміст


       «Фундатори музейних колекцій
та реалії сучасного стану розвитку музейної справи»
: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження М. Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народження Д. М. Щербаківського. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 448 с., іл.

       Збірник уміщує 60 статей 65 авторів з провідних музеїв, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, бібліотек з Києва, Бахчисараю, Бережан, Канева, Качанівки, Луцька, Львова, Миргорода, Опішного, Переяслава-Хмельницького, Полтави, Сум, Харкова, Чернігова, Чигирина, Калуги (Росія). Розглядаються питання становлення музейної справи в Україні та ролі видатних особистостей – фундаторів музеїв – у комплектуванні колекцій та розвитку музейної галузі. У книзі 144 чорно-білих ілюстрації.

       Для науковців, музейників, художників, викладачів і студентів навчальних закладів і всіх зацікавлених історією мистецтва та культури.

 

Анотація та зміст


       Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур / Відп. ред. Л. Білоус, упоряд. Л. Білоус, С. Яценко. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – 220 с. іл. (Головне управління культури Київської міської державної адміністрації, Національний музей українського народного декоративного мистецтва).

       Збірник уміщує 16 статей 15 авторів із провідних музейних, науково-дослідних та освітніх закладів України. Розглядаються: творчість К.В. Білокур у контексті українського і європейського мистецтва ХХ століття, приклади відтворення образу К. Білокур у музичному, образотворчому, театральному та кіномистецтві, шляхи популяризації творчого доробку художниці. У книзі 63 чорно-білих та 15 кольорових ілюстрацій.

       Для науковців, музейників, художників, викладачів і студентів навчальних закладів і всіх зацікавлених творчістю народного художника України Катерини Білокур.

 

Анотація та зміст


       Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція: збірник наукових праць за ред. д-ра мист-ва М. Селівачова. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – 324 с., іл. (Головне управління культури Київської міської державної адміністрації, Національний музей українського народного декоративного мистецтва).

       Збірник уміщує 38 статей 38 авторів із провідних музейних і науково-дослідних закладів Києва, Бахчисарая, Вінниці, Донецька, Запоріжжя, Львова, Одеси, Опішні, Переяслава-Хмельницького, Полтави, Харкова, а також Санкт-Петербурга і Калуги (Росія) та Варшави (Польща). Розглядаються загальний стан музейної галузі в Україні, шляхи формування музейних колекцій, проблеми їх атрибуції, експонування та збереження. У книзі понад 100 чорно-білих ілюстрацій, значна частина яких публікується вперше.

       Для науковців, музейників, художників, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів і всіх зацікавлених історією мистецтва та культури.

 

Анотація та зміст 
 
 

Народний костюм як виразник національної ідентичності: збірник наукових праць за ред. д-ра мист-ва М. Селівачова. – К.: ТОВ „ХІК”, 2008. – 313 с., іл. (Музей українського народного декоративного мистецтва, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.. М. Рильського Національної академії наук України)

Збірник уміщує 41 статтю 43 авторів із провідних музейних і науково-дослідних закладів Києва, Львова, Чернігова, Тернополя, Сімферополя, Ялти, Дніпропетровська, Бахчисарая, Переяслава-Хмельницького, а також Калуги та Ханти-Мансійська (Росія). Розглядаються питання щодо визначення ролі та місця народного вбрання у соціумі, історії та семантики народного костюма, проявів різних стилів у його орнаментації. Висвітлюється етнічна та регіональна специфіка народного одягу, конструктивні та художні особливості його окремих складових. Аналізуються музейні колекції народного вбрання, шляхи їх комплектування, використання традицій у сучасному дизайн-проектуванні. У книзі понад 200 чорно-білих і кольорових ілюстрацій, значна частина яких публікується вперше.

Для науковців, музейників, художників, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів і всіх зацікавлених історією традиційного народного костюма.
 
 

Анотація та зміст 
 
 

Музеї народного мистецтва та національна культура: збірник наукових праць за ред. д-ра мист. М. Селівачова. - К.: Златограф, 2006. - 268 с., іл. (Музей українського народного декоративного мистецтва, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України).

До збірника ввійшли 38 статей 42 авторів із провідних музейних і науково-дослідних закладів Києва, Львова, Полтави, Канева, Переяслава-Хмельницького, Чигирина, Горлівки, Калуги. Розглядаються питання ролі та місця музеїв у збереженні й популяризації традиційної художньої спадщини, становлення музеїв, їх наукової та виставкової діяльності.
 
 

Анотація та зміст
 
 
 

Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ ст.: збірник наукових праць за ред. д-ра мист. М. Селівачов. – К.: Златограф, 2004. – 208 с., іл. (Музей українського народного декоративного мистецтва, Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України).

До збірника ввійшли 35 статей 34 авторів із провідних музейних і науково-дослідних закладів Києва, Львова, Чернігова, Рівного, Канева, Переяслава-Хмельницького, Калуги (Росія). Розглядаються питання розвитку різних галузей музейництва й окремих музеїв у ряді регіонів України. Особлива увага приділена висвітленню діяльності фундаторів і довголітніх працівників першого в Києві публічного музею – М. Біляшівського та Д. Щербаківського.
 

Анотація та зміст100 років колекції Державного музею українського народного декоративно мистецтва: збірник наукових праць / Відп. ред. М. Селівачов. – К.: АртЕк. 2002. – 248 с., іл. (Державний музей українського народного декоративного мистецтва, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука).

До збірника ввійшли статті 38 авторів із провідних музейних і науково-дослідних закладів Києва, Львова, Трускавця, Івано-Франківська, Калуги (Росія). Розглядаються питання історії мистецького музейництва в Києві й інших містах України.
Більшість статей підготовлена за матеріалами доповідей, повідомлень і дискусій ювілейної наукової конференції, що відбулася в ДМУНДМ 23-24 грудня 1999 року. В книзі близько 80 чорно-білих ілюстрацій і графічних таблиць. Значна частина з них публікується вперше.
 

Анотація та зміст


Збірники можна придбати в музеї.

Довідки за телефонами: 380(44)280-36-93; 380(44)280-13-43
E-mail:   musukrndm@kv.ukrtel.net
 
Початок ->Наукова діяльність ->Музейні видання


© 2012 - 2013 Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені