Початок ->Наукова діяльність ->Програма

Доповіді, заявлені та виголошені на науково-практичній конференції

„Народний костюм як виразник національної ідентичності”

Київ, МУНДМ, 17 – 18 листопада 2006 р.

Відкриття конференції. Вступне слово – Вялець Адріана Феодосіївна, директор Музею українського народного декоративного мистецтва, заслужений працівник культури України

Вплив світоглядних чинників на естетику народного вбрання (на прикладі українського та російського жіночого костюма) – Васіна Зінаїда Олександрівна, науковий співробітник Музею історичних коштовностей України, м. Київ

Трансцендентальні форми українського костюма (на матеріалі Карпат і Східного Полісся) – Ніколаєва Тамара Олександрівна, кандидат історичних наук, етнограф, м. Київ

Ґендерний аспект формування українського національного костюма – Кокоріна Галина Василівна, доцент Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Деякі аспекти сільської моди в Україні середини ХХ ст. – Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, м. Київ

Роль традиційного вбрання в етнічній ідентифікації міського населення України – Косміна Оксана Юліївна, кандидат історичних наук, докторант Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, м. Київ

Народний стрій в українському малярстві ХІХ ст. як спосіб національної самоідентифікації – Левицька Мар’яна Корнеліївна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України, м. Львів

Етноідентифікаційна роль елементів традиційного вбрання у мешканців пограничних районів України – Косміна Тамара Володимирівна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, м. Київ

Деякі особливості використання народного вбрання у весільній обрядовості Середньої Наддніпрянщини кін. ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст. – Гладун Леся Іванівна, молодший науковий співробітник НІЕЗ „Переяслав”, Годліна Лариса Олексіївна, головний зберігач НІЕЗ „Переяслав”, Київська обл.

Популяризація українського народного костюма у Галичині в 1930-х роках – Надопта Андріана Василівна, зберігач фондів Музею етнографії та художнього промислу, м. Львів

До вивчення семантики традиційного вбрання – Свирида Раїса Олександрівна, старший науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту України, Верговський Сергій Володимирович, старший науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту України, Верговська Мар’яна Сергіївна, аспірантка ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, м. Київ

Манери носіння традиційного одягу волинян 2-ї пол. ХІХ – поч. ХХ ст. – Чайковська Лілія Богданівна, зберігач фонду Музею етнографії та художнього промислу, м. Львів

Убрання кочівників (за історично-культурними пам’ятками VІ – ХІV ст. з південно-західної Русі) – Михайлова Рада Дмитрівна, кандидат історичних наук, науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, м. Київ

Вивчення історії костюма давнього населення на території сучасної України. Використання у сучасному моделюванні – Клочко Любов Степанівна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Музею історичних коштовностей України, м. Київ

Брокарівський стиль в українському народному вбранні др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. – Білоус Людмила Семенівна, заступник директора з наукової роботи Музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Взаємовплив у традиційному одязі російських старожилів і пізніх переселенців Об-Іртиської Півночі на межі ХІХ-ХХ ст. – Ільїна Тетяна Семенівна, старший науковий співробітник Державного музею Природи і Людини, м. Ханти-Мансійськ, Россія

Українське шитво в традиційному народному вбранні – Мельничук Юрій Олексійович, старший науковий співробітник Українського центру народної культури „Музей І. Гончара”, м. Київ

Деякі особливості вбрання шляхти околичної Житомирщини – Васянович Олександр Олександрович, молодший науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, м. Київ

Символіка та кодекси одягу каракачанів Болгарії (за матеріалами наукової роботи в Національному інституті-музеї етнографії Болгарії) – Данілкін Олексій Володимирович, етнограф, мистецтвознавець, м. Біла Церква, Київська обл.

Народний костюм жителів містечка Чечельник на Південно-Східному Поділлі – Косаківський Віктор Афанасійович, старший викладач Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, пошукувач ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, м. Вінниця

Орнаментація буковинського народного костюма – Любківська Валентина Євгеніївна, заступник директора з наукової роботи Чернівецького обласного художнього музею, м. Чернівці

Вишивка гуцульських сорочок ХІХ – ХХ ст. – Свйонтек Ірина Владиславівна, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, м. Івано-Франківськ

Художньо-стильові особливості українського народного святкового вбрання на Покутті 1-ї пол. ХХ ст. – Федина Оксана Ярославівна, кандидат мистецтвознавства, завідуюча кафедри Львівської Національної академії мистецтв, доцент Української академії дизайну, м. Львів

Шляхи формування колекції українського народного одягу Музею українського народного декоративного мистецтва – Гассанова Алла Василівна, завідуюча сектора Музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Народний жіночий одяг Житомирщини серед. ХІХ – ХХ ст.: проблеми вивчення та виставкового експонування – Несен Ірина Іванівна, кандидат історичних наук, завідуюча відділу Музею народної архітектури та побуту НАН України, м. Київ

Художньо-стильові особливості в системі декоративного оздоблення туркменського жіночого костюма на прикладі збірки прикрас Муніципального музею особистих колекцій ім. О. В. Блещунова – Лись Валентина Миколаївна, заступник директора з наукової роботи Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О. В. Блещунова, м. Одеса

Український народний традиційний костюм Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст. (за матеріалами колекції Харківського історичного музею) – Сушко Валентина Анатоліївна, завідуюча відділу Харківського історичного музею, м. Харків

До питання типології народного жіночого вбрання Сумщини ХІХ – поч. ХХ ст. – Яніна Ірина Василівна, старший науковий співробітник. Сумського художнього музею ім. Н. Онацького, м. Суми

Український народний одяг у колекціях вінницьких музеїв – Косаківська Євгенія Михайлівна, пошукувач ІМФЕ ім. М.Рильського НАН України, м. Вінниця

Одяговий жіночий комплекс південних районів Тернопілля (за матеріалами фондової збірки Тернопільського обласного краєзнавчого музею) – Савка Галина Мирославівна, заступник директора з наукової роботи Тернопільського обласного краєзнавчого музею, м. Тернопіль

Особливості традиційного одягу північно-східних повітів Чернігівщини – Тонких Наталія Анатоліївна, науковий співробітник Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського, м. Чернігів

Елементи українського та казахського народного костюма в колекції Шевченківського національного заповідника у Каневі – Брижицька Світлана Анатоліївна, завідуюча сектора Шевченківського національного заповідника, м. Канів

Традиційні способи виготовлення та техніки оздоблення селянського одягу Черкащини кін. ХІХ – поч. ХХ століття – Литовка Вікторія Миколаївна, завідуюча відділу Черкаського обласного краєзнавчого музею, м. Черкаси

Особливості виготовлення бісерних декорів народної ноші українців – Федорчук Олена Степанівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України, м. Львів

Головні убори кримських татар ХІХ – поч. ХХ ст. – Аблямітова Лейля Хамітівна, старший викладач Кримського інженерно-педагогічного університету, м. Сімферополь, Кримська АР

Деякі конструктивні та художні особливості традиційних головних уборів кримськотатарських жінок кін. ХІХ ст. – Бавбекова Ірина Олександрівна, викладач Київського національного університету культури і мистецтв (кримський факультет), пошукувач ІМФЕ ім. М.Рильського, м. Сімферополь, Кримська АР

В’язані вироби та мереживо у комплексах українського народного одягу (технології виготовлення, художні особливості) – Козакевич Олена Романівна, кандидат мистецтвознавства молодший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України, м. Львів

Головні убори українців Східного Поділля кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – Гальчевська Лілія Анатоліївна – старший науковий співробітник Вінницького обласного краєзнавчого музею, м. Вінниця

Марама – головні покривала кримськотатарських жінок: техніка, символіка, побутування – Петренко Людмила Вікторівна, заступник директора з наукової роботи Ялтинського історико-літературного музею, м. Ялта, Кримська АР

Рушникові головні убори Чернігівщини – Штанкіна Ірина Валеріївна, кандидат історичних наук, завідуюча відділу Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського, м. Чернігів

Народні сорочки села Ліхивки – Підосінова Маргарита Анатоліївна, старший науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького, м. Дніпропетровськ

Ювелірні прикраси в традиційному костюмі кримських татар – Желтухіна Ольга Анатоліївна, завідуюча відділу Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника, м. Бахчисарай, Кримська АР

Образ традиційного вбрання в українській народній кераміці – Клименко Олена Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник ІМФЕ ім М. Рильського НАН України, м. Київ

Український народний костюм Катеринославщини в інтерпретаціях петриківських малювальниць – Смолій Юлія Олександрівна, науковий співробітник, вчений секретар відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, м. Київ

Зображення одягу персонажів сюжетних кахлів Чернігівщини (художньо-стилістичні особливості) - Сержант Людмила Вікторівна, вчений секретар Музею українського народного декоративного мистецтва

Перший досвід дипломного дизайн-пректування за мотивами національного костюма в Українській академії дизайну – Цимбалюк Олена Костянтинівна, кандидат мистецтвознавства, доцент Української академії дизайну, м. Львів

Використання народних традицій в сучасному дитячому костюмі – Тищенко Валентина Володимирівна, завідуюча сектора Музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Дослідження традиційного дитячого одягу України ХІХ – ХХ ст. – Плішка Юлія Василівна, студентка V курсу Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

 
Початок ->Наукова діяльність ->Програма


© 2006 Музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені