Початок ->Наукова діяльність -> Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи.

Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи.

Науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження М. Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народження Д. М. Щербаківського. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 448 с., іл.

УДК 069(082)
ББК 79.1я43
    Ф94

Збірник уміщує 60 статей 65 авторів з провідних музеїв, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, бібліотек з Києва, Бахчисараю, Бережан, Канева, Качанівки, Луцька, Львова, Миргорода, Опішного, Переяслава-Хмельницького, Полтави, Сум, Харкова, Чернігова, Чигирина, Калуги (Росія). Розглядаються питання становлення музейної справи в Україні та ролі видатних особистостей – фундаторів музеїв – у комплектуванні колекцій та розвитку музейної галузі. У книзі 144 чорно-білих ілюстрації.

Для науковців, музейників, художників, викладачів і студентів навчальних закладів і всіх зацікавлених історією мистецтва та культури.

ISBN 978-966-8809-79-8

Редакційна колегія:

А.Ф.Вялець - голова редакції
Л.С.Білоус – відповідальний редактор
І.І.Бекетова – член редколегії
Т.О.Романова – член редколегії
С.В.Яценко – секретар редколегії
Упорядники: Людмила Білоус, Світлана Яценко

Зміст

Передмова

 

Розділ І. Музеї у ХХ–ХХІ століттях. Сучасні реалії та перспективи розвитку

 

Вялець А. Українські музеї та їхні фундатори. Історичні і сучасні проблеми функціонування

Бабина Т. Музей як феномен ментальної свідомості

Гладун О. Музей як динамічна інституція (з досвіду роботи Черкаського обласного художнього музею)

Селівачов М. Три візії народного мистецтва (українська, великоруська, польська)

Боряк Т. Музейна діяльність української еміграції міжвоєнного періоду (Музей визвольної боротьби України, м. Прага)

Зиновіїва Ю. Фінансове становище Київського художньо-промислового і наукового музею під час Першої світової війни

Дмитренко А., Чибирак С. Музей етнографії Волині та Полісся при Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки: основні напрямки і форми діяльності

Петрович В. Городоцький музей – провідний науково-дослідний осередок історико-краєзнавчої роботи на Волині

Кепін Д. Концептуальні підходи до створення Геоархеологічного музейного комплексу на Хмельниччині

Рябчикова Ф. Проблеми комплектування та обліку музейних предметів у працях В. Г. Кравченка

Демидова І. Музей кераміки та славна історія Миргородської художньо-промислової школи ім. М. В. Гоголя – невже це тільки спогади?

Титаренко А. Пріоритетні напрямки розвитку музейної сфери у профільних науковців-практиків України кінця ХІХ – початку ХХ століття

Муравська С. Особливості фундування музейних колекцій у вищих навчальних закладах України

Пушонкова О. Музей у сучасних арт-процесах (на прикладі молодіжного перформенсу у Черкаському обласному художньому музеї)

Алексанова А. Технології організації музейного простору для школярів: стереотипи та інновації

Червінська Ю. Нематеріальна спадщина української культури в популяризації колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва

Горькова А. Експедиційна та пам’яткоохоронна діяльність музейних установ 1920 – 1930 рр.

Яненко А. Археологічна експедиційна діяльність музеїв УРСР (1919–1934 рр.)

Зіненко А. Вплив мистецьких акцій на формування колекцій музеїв сучасного мистецтва

 

Розділ ІІ. Фундатори музейних колекцій. Їх роль у розвитку музейної галузі, збиранні та дослідженні пам’яток мистецтва та культури

 

Мазуренко О. Внесок П. П. Курінного у розвиток музейної справи та археології України

Пуцко В. З наукової спадщини Д. М. Щербаківського: до історії українського золотарства

Ушеренко Д. Музейницька діяльність Стефана Андрійовича Таранушенка

Юрченко Н. Н. Х. Онацький та шляхи формування колекцій художнього музею у Сумах

Кравченко К., Буренко В. Василь Тарновський-молодший – фундатор музейної справи

Чередниченко А. Ф. І. Шміт та Ф. М. Морозов: біля витоків Музею культів та побуту на території Києво-Печерської лаври. 1920-ті рр

Федевич Л. Роль приватної колекції у формуванні зібрання Сумського художньо-історичного музею: Оскар Гансен

Шендрик Л. Іван Францович Павловський: історик, архівіст, краєзнавець, музейник

Білан Н. І. Ф. Павловський – фундатор Музею Полтавської битви на Шведській Могилі

Кобиляшна Є. Життя І. Ф. Павловського протягом 1904–1919 рр. (за матеріалами неопублікованої записної книжки)

Гарнага В. Внесок Г. Ю. Храбана у розвиток музейної справи на Уманщині

Кукса Н. Гнат Якович Стеллецький: збирач старожитностей, колекціонер, музейник, археолог

Танана Р. З любов’ю до Кобзаря – через усе життя

Чернецька С. Скарб Михайла Сікорського – надбання для поколінь

Сапьолкіна А. Петро Рулін – перший директор Українського театрального музею. Місія і доля

Полканова А. А. И. Полканов – организатор музейного дела в Крыму. Штрихи к портрету

Пилипчук Н., Надольська В. Григорій Гуртовий – фундатор Торчинського народного історичного музею Волинської області

Волинець Н. Доктор Роман Смик – фундатор музею письменника Богдана Лепкого у м. Бережани

Жам О., Ткаченко Н. Михайло Жам – фундатор колекції гужових транспортних засобів ХІХ–ХХ ст. Музею народного сухопутного транспорту Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Ковальчук Є. Павло Жолтовський у дослідженні сакрального мистецтва Волині

Петренко О. Популяризація колекції Василя Васильовича Тарновського-молодшого і роль у цьому Бориса Грінченка

Зінько Д. З історії життя Анатолія Захаровича Дублянського (11.11.1912 – 28.10.1997) – митрополита УАПЦ, історика, краєзнавця, журналіста, працівника Волинського краєзнавчого музею

Шевченко Т. Колекція творів мистецтва ХVІІІ ст. Олени Павлівни та Михайла Сергійовича Олівів

Визір Н. Юрій Лащук: етап становлення видатного керамолога

Григоренко Т. Трагічна доля українського археолога Трохима Трохимовича Теслі

 

Розділ ІІІ. Шляхи становлення та комплектування музейних зібрань

 

Романова Т., Денисенко Н. До питання формування колекції фундаторами Національного музею українського народного декоративного мистецтва

Білоус Л. Дерев’яні хрести з експедицій Данила Щербаківського в колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва

Тищенко В. Твори вишивки із зібрання В. Н. Ханенко в колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва

Попельницька О. Особисті документи М. Ф. Біляшівського у зібранні Національного музею історії України

Корусь О. Тарілки з «київськими сюжетами» з колекції Оскара Гансена зі збірки Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького

Яніна І. Кролевецькі рушники ХІХ – початку ХХ століть у зібранні Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького: шляхи надходження, вивчення, аналіз колекції

Сургай О. Реліквії київського самоврядування (Пам’ятки з колекції Музею історії м. Києва)

Бекетова І. Збірка лабораторії архітектурно-художньої кераміки КиївЗНДІЕП (1944 – 1985) в колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Історія формування

Студенець Н. Зразки хатнього малювання Поділля в колекції Наталі Коцюбинської

Косицька З. Українські витинанки в колекції О. М. Петриченка (Історико-художній музей м. Домодєдово. Росія)

Дужа Г. До питання комплектування колекції Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького творами художників, пов’язаних із Сумщиною

Синельник І. Колекція фотографій Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського як джерело з історії краю

Мокроусова О. Роль матеріалів архівного фонду архітектора Павла Альошина в атрибуції оформлення інтер’єрів особняка С. Могильовцева («Шоколадного будинку»)

Ткаченко В. Виставкова діяльність як одне із джерел поповнення зібрання Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького

Пасічник Л. Сучасне ювелірне мистецтво у виставковій діяльності Національного музею українського народного декоративного мистецтва: тенденції і напрями

Ликова О. «КерамПІК» як одна з форм поповнення сучасних керамологічних музейних колекцій

 

Аналітичний звіт про роботу Національного музею українського народного декоративного мистецтва у 2012 році

Аналітичний звіт про роботу Національного музею українського народного декоративного мистецтва у 2013 році

Хроніка виставок музею

Матеріали до бібліографії видань музею, друкованих праць співробітників, публікацій пам’яток з колекції

Анотований перелік ілюстрацій

Про авторів збірника

Summary
 
 

 
Початок ->Наукова діяльність -> Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи.


© 2014 Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені