Початок ->Наукова діяльність -> Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу.

Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу.

Науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур / Відп. ред. Л. Білоус, упоряд. Л. Білоус, С. Яценко. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – 220 с. іл. (Головне управління культури Київської міської державної адміністрації, Національний музей українського народного декоративного мистецтва).

УДК 75.071.1(477)(06)
ББК 85.143(4Укр)я43
    Б61

Збірник уміщує 16 статей 15 авторів із провідних музейних, науково-дослідних та освітніх закладів України. Розглядаються: творчість К.В. Білокур у контексті українського і європейського мистецтва ХХ століття, приклади відтворення образу К. Білокур у музичному, образотворчому, театральному та кіномистецтві, шляхи популяризації творчого доробку художниці. У книзі 63 чорно-білих та 15 кольорових ілюстрацій.

Для науковців, музейників, художників, викладачів і студентів навчальних закладів і всіх зацікавлених творчістю народного художника України Катерини Білокур.

ISBN 978-966-187-181-5

Редакційна колегія:

А.Ф.Вялець - голова редакції
Л.С. Білоус – відповідальний редактор
Т.О. Романова – член редколегії
О.І. Шестакова – член редколегії
С.В. Яценко – секретар редколегії

Зміст

Передмова

Вялець А. Переднє слово

Розділ І. Творчість Катерини Білокур у мистецькому контексті

Селівачов М. Творчість Катерини Білокур: від традиційного мистецтва до вільного художества

Скляренко Г. Творчість Катерини Білокур у контексті радянського мистецтва

Пуцко В. Катерина Білокур у європейському мистецькому контексті

Білоус Л. Образ Катерини Білокур у музиці, театральних виставах і кіно

Титаренко А. Образ Катерини Білокур у творах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Свирида Р. Сакрально-мистецький вияв квітки в традиційній культурі та у творчості К. Білокур

Татарчук М. Фольклорні елементи у творчості народного художника України Катерини Білокур

Шестакова О. Збірка творів Катерини Білокур у колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва

Романова Т. Роль Василя Нагая у житті та творчості К. Білокур

Розділ ІІ. Популяризація образотворчої та епістолярної спадщини К. В. Білокур

Білоус Л. Невідомий лист Катерини Білокур

Кольга В. Епістолярний спадок Катерини Білокур

  Шевчук А.  Вивчення образотворчої та епістолярної спадщини К. Білокур у процесі викладання предметів «Культурологія» та «Українська культура» у вищих навчальних закладах України

Безкоровайна Г. Популяризація творчості Катерини Василівни Білокур у науково-освітніх програмах і заходах НМУНДМ

Яценко С. Лауреати премії імені Катерини Білокур

Ткаченко В. Мистецтво у житті Василя Завгороднього

Косицька З. Віктор Наконечний – лауреат премії імені Катерини Білокур: живопис, графіка, витинанка

Рішення наукової конференції

Хроніка виставок

Матеріали до бібліографії видань музею, друкованих праць співробітників, публікацій пам’яток з колекції

Аналітичний звіт про роботу НМУНДМ у 2010 р.

Аналітичний звіт про роботу НМУНДМ у 2011 р.

Анотований перелік ілюстрацій

Про авторів збірника

Умовні скорочення

Summary
 
 

 
Початок ->Наукова діяльність -> Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу.


© 2012 Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені