Початок ->Наукова діяльність -> Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція.

Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція

Збірник наукових праць за ред. д-ра мист-ва М. Селівачова. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. - 324 с., іл.
(Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації,
Національний музей українського народного декоративного мистецтва)

УДК 069.5 (100)(091)
ББК 79.18(0)г
    М89

Збірник уміщує 38 статей 38 авторів із провідних музейних і науково-дослідних закладів Києва, Бахчисарая, Вінниці, Донецька, Запоріжжя, Львова, Одеси, Опішні, Переяслава-Хмельницького, Полтави, Харкова, а також Санкт-Петербурга (Росія) та Варшави (Польща). Розглядаються загальний стан музейної галузі в Україні, шляхи формування музейних колекцій, проблеми їх атрибуції, експонування та збереження. У книзі понад 100 чорно-білих ілюстрацій, значна частина яких публікується вперше.

Для науковців, музейників, художників, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів і всіх зацікавлених історією мистецтва і культури.

ISBN 978-966-1579-07-0

Редакційна колегія:

А.Ф.Вялець - голова редакції
Л.С.Білоус - заступник голови редакції
М.Р.Селівачов - відповідальний редактор
С.В.Яценко - секретар редколегії

Упорядники: Людмила Білоус, Світлана Яценко

Зміст

Передмова

Вялець А. Переднє слово

І. Шляхи формування, історія, проблеми експонування та зберігання музейних колекцій

Селівачов М. Музей як інструмент культури

Романова Т. Формування колекції вибійки в Музеї українського народного декоративного мистецтва

Яценко С. Корецький фарфор у колекції Музею українського народного декоративного мистецтва

Іванова О. Межигірський експеримент (на матеріалах колекцій Музею українського народного декоративного мистецтва та Національного музею історії України)

Клименко О. Мальовані миски села Миньківці Хмельницької області в музейних і приватних колекціях. Проблема атрибутування.

Голубець Г. Колекція професійної кераміки: етапи формування та художні особливості (на матеріалах збірки Музею етнографії та художнього промислу)

Зіненко Т. Формування колекції керамічної скульптури в Опішні.
Частина перша."Поезія гончарства на майданах і в парках України" (1997 - 1998 рр.)

Смолій Ю. Колекції хатнього малювання Катеринославщини, зібрані Євгенією Евенбах: історичний аспект

Юр М. Регіональні особливості побутування мальованих скринь (на основі музейних колекцій)

Несен І. Колекція писанок із Коростенщини Національного музею народної архітектури та побуту України: етапи формування та вивчення

Кобальчинська Р. Гуцульські та покутські скрині в зібранні Національного музею народної архітектури та побуту України

Главацька Л. Різьблені скрині Східної Бойківщини у фондовій колекції Національного музею народної архітектури та побуту України

Мельничук Л. Дослідження націоналізованих приватних колекцій у зібранні Харківського художнього музею

Козловська В. Колекція прикладного мистецтва Донецького обласного художнього музею

Селівачов М. Моя мистецька збірка

Копйова Д. "День ткалі та вишивальниці" в Національному музеї народної архітектури та побуту України
(до питання шляхів комплектації та вивчення колекції сучасної полтавської вишивки)

Бабенко Т. К вопросу об использовании ультразвука в музейной практике

ІІ. Дослідження й атрибуція музейних творів

Білоус Л. Три антимінси з колекції Музею українського народного декоративного мистецтва

Пуцко В. Срібний з черню медальйон 1757 року

Денисенко Н. Історія однієї пам'ятки - дарунок братії Глинської пустині митрополиту Київському та Галицькому Іоаникію

Сокульський Л. Кераміка Кам'янської Січі (1709 - 1711, 1728 - 1734 рр.): історія, функціональні особливості, семантика

Івашків Г. Атрибуція сокальської кераміки

Бекетова І. Деякі аспекти атрибуції творів кераміки (на прикладі збірки Музею українського народного декоративного мистецтва)

Гассанова А. Полільські сорочки з колекції В.Н.Ханенко

Константинівська О. "Українські народні узори" - джерела наукових інтересів і творчих пошуків Ольги Косач-Кривинюк
(за матеріалами колекції Київського музею Лесі Українки)

Годліна Л., Тетеря С. Мистецька спадщина Марії Буряк у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" і приватних колекціях

ІІІ. Проблеми вивчення мистецтва Сходу та Заходу

Серкіна Г. Символика цвета в декоре тюркоязычных народов

Серкіна Г. Происхождене ковров с узелковым ворсом: пересмотр устоявшейся концепции

Добрянський В. Про деякі аспекти атрибуції холодної (довгоклинкової) та вогнепальної зброї козацького часу

Полканова А. Краткий обзор крымскокараимских коллекций (история происхождения и экспонирование в 2008 г.)

Сауленко Л. "Друга половина світу..." (символіко-емблематичний аспект вивчення колекції голланського живопису Одеського музею західного та східного мистецтва)

Глебова И. Английская гравюра XVII-XVIII веков в собрании Одесского музея западного и восточного искусства

Фелікс А., Горбань І. Вироби меблевої фабрики Здіслава Щербінського в колекціях Музею етнографії та художнього промислу у Львові та Національного музею у Варшаві

ІV. Колекції друків, документів, творів музичної і театральної тематики

Попова Л. До проблем вивчення, систематизації, збереженості колекції друкованих пам'яток у Національному музеї народної архітектури та побуту України

Федорчук О. Історія формування фондової збірки "Архів"
(Львівський музей історії релігії)

Логінов О. Подільська преса у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею як джерело до історії української революції 1917 - 1920-х рр.

Семенко Л. Матеріали до історії музичного життя в Україні 1920-х років у колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею

Абраменко Л. Колекція творів сценографії музичного театру в зібранні Харківського художнього музею
 
 

Рішення наукової конференції

Хроніка виставок музею

Матеріали до бібліографії видань музею, друкованих праць співробітників, публікацій пам'яток з колекції

Анотований перелік ілюстрацій

Про авторів збірника і членів редколегії

Умовні скорочення

Summary
 
 

 
Початок ->Наукова діяльність -> Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція.


© 2011 Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені