Початок ->Наукова діяльність -> Народний костюм як виразник національної ідентичності

Народний костюм як виразник національної ідентичності

Збірник наукових праць за ред. д-ра мист-ва М. Селівачова. – К.: ТОВ «ХІК», 2008. - 310 с., іл. (Музей українського народного декоративного мистецтва, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук України).

Збірник уміщує 41 статтю 43 авторів із провідних музейних і науково-дослідних закладів Києва, Львова, Чернігова, Чернівців, Одеси, Сум, Івано-Франківська, Харкова, Вінниці, Черкас, Тернополя, Сімферополя, Ялти, Дніпропетровська, Бахчисарая, Переяслава-Хмельницького, а також Калуги та Ханти-Мансійська (Росія).

Розглядаються питання щодо визначення ролі та місця народного вбрання у соціумі, історії та семантики народного костюма, проявів різних стилів у його орнаментації. Висвітлюється етнічна та регіональна специфіка народного одягу, конструктивні та художні особливості його окремих складових. Аналізуються музейні колекції народного вбрання, шляхи їх комплектування, використання традицій у сучасному дизайн-проектуванні.
У книзі понад 200 чорно-білих і кольорових ілюстрацій, значна частина яких публікується вперше.

Для науковців, музейників, художників, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів і всіх зацікавлених історією традиційного народного костюма.

Зміст

Передмова

Вялець А. Вітальне слово

І. Історія, поетика і символіка народного костюма

Щербій Г. Український костюм за умов глобалізації

Клочко Л. Вивчення історії костюма давнього населення на території сучасної України. Використання в сучасному моделюванні

Пуцко В. Український типаж у іконописі XVI – XVIII століть (костюм як складова частина портретної характеристики)

Левицька М. Народний стрій в українському малярстві ХІХ століття як спосіб національної самоідентифікації

Білоус Л. Брокарівська вишивка в українському народному вбранні другої половини ХІХ – початку ХХ століть

Федина О. Художньо-стильові особливості українського народного святкового вбрання на Покутті початку ХХ століття (в проекції на ХХІ століття)

Селівачов М. Про сільську моду в Україні середини ХХ століття

Кокоріна Г. Гендерний аспект формування українського національного костюма

Надопта А. Популяризація українського народного костюма в Галичині у 1930-х роках

Васіна З. Вплив світоглядних чинників на естетику народного вбрання (на прикладі українського та російського жіночих костюмів)

Верговська М., Верговський С., Свирида Р. До вивчення семантики традиційного вбрання

Ільина Т. Взаимовлияния в традиционной одежде русских старожилов и поздних переселенцев Обь-Иртышского Севера на рубеже ХІХ – ХХ веков

Сафонова Г. Украшения из бисера в русском крестьянском костюме верхней Оки

Федорчук О. Особливості виготовлення бісерних оздоб українців

Павлик Н. Мотиви використання різних типів одягу в житті Тараса Шевченка

Сержант Л. Сюжетні кахлі Чернігівщини ХVІІІ – ХІХ століть: трактування вбрання персонажів

ІІ. Етно-регіональна специфіка народного костюма

Селівачов М. До “Словника українського народного вбрання”

Гладун Л., Годліна Л. Використання народного вбрання у весільній обрядовості Середнього Подніпров’я кінця ХІХ – першої половини ХХ століть

Чайковська Л. Способи носіння традиційного одягу волинян другої половини ХІХ – початку ХХ століть

Васянович О. Особливості вбрання околичної шляхти Житомирщини другої половини ХІХ – початку ХХ століть

Тонких Н. Традиційний одяг північно-східних повітів Чернігівщини

Литовка В. Традиційні способи виготовлення та техніки оздоблення селянського одягу Черкащини кінця ХІХ – початку ХХ століть

Яніна І. Народне жіноче вбрання Сумщини кінця ХІХ – початку ХХ століть

Любківська В. Бісер у орнаментації традиційних буковинських сорочок

Свйонтек І. Вишивка гуцульських сорочок ХІХ – ХХ століть

Підосінова М. Народні сорочки села Лихівка П’ятихатського району Дніпропетровської області

Гальчевська Л. Традиційні головні убори українців Східного Поділля кінця ХІХ – початку ХХ століть

Штанкіна І. Рушникові головні убори Чернігівщини та їхня обрядова символіка

Аблямитова Л. Женские головные уборы крымских татар XIX – начала XX веков

Бавбекова И. Конструктивные и художественные особенности традиционных головных уборов крымско-татарских женщин конца XIX века

Петренко Л. Марама – головные покрывала крымскотатарских женщин

Желтухіна О. Ювелирные украшения в традиционном костюме крымских татар

ІІІ. Музейні колекції народного одягу

Смолій Ю. Слуцькі пояси в українському культурному полі: термінологія, марки, стилістика

Гассанова А. Шляхи формування одягової колекції в Музеї українського народного декоративного мистецтва (на матеріалах Першої Південноруської кустарної виставки 1906 року)

Несен І. Традиційний жіночий костюм Житомирського Полісся середини ХІХ – початку ХХ століть: проблеми вивчення та виставкового відтворення

Сушко В. Український народний костюм Слобожанщини ХІХ – початку ХХ століть (за матеріалами колекції Харківського історичного музею)

Савка Г. Одяговий жіночий комплекс південних районів Тернопілля (за матеріалами збірки Тернопільського обласного краєзнавчого музею)

Лысь В. Художественно-стилистические особенности украшений туркменского женского костюма (собрание Муниципального музея личных коллекций им. А. В. Блещунова, г. Одесса)

Брижицька С. Український і казахський народний костюм у зібранні Шевченківського національного заповідника в Каневі

Цимбалюк О. Перший досвід дипломного дизайн-проектування за мотивами національного костюма в Українській академії дизайну (м. Львів)

Тищенко В. Використання народних традицій у сучасному дитячому костюмі
 
 

Рішення наукової конференції “Народний костюм як виразник національної ідентичності”

Хроніка виставок музею

Матеріали до бібліографії видань музею, друкованих праць співробітників, публікацій пам’яток з колекції

Анотований перелік ілюстрацій

Про авторів збірника, рецензентів і членів редколегії

Умовні скорочення

Summary

 
Початок ->Наукова діяльність -> Народний костюм як виразник національної ідентичності


© 2009 Музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені