Початок ->Наукова діяльність ->Музеї народного мистецтва та національна культура

Музеї народного мистецтва та національна культура

Збірник наукових праць за ред. д-ра мист. М. Селівачова. – К.: Златограф, 2006. - 268 с., іл. (Музей українського народного декоративного мистецтва, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України).

До збірника ввійшли 38 статей 42 авторів із провідних музейних і науково-дослідних закладів Києва, Львова, Полтави, Канева, Переяслава-Хмельницького, Чигирина, Горлівки, Калуги. Розглядаються питання ролі та місця музеїв у збереженні й популяризації традиційної художньої спадщини, становлення музеїв, їх наукової та виставкової діяльності. Аналізуються окремі колекції, шляхи комплектування музейних фондів, умови збереження пам’яток. Висвітлюються теми, присвячені дослідженням окремих творів, діяльності митців, галузей та осередків народного мистецтва, взаємодії художньої спадщини та сучасності.
У книзі понад 80 чорно-білих ілюстрацій, значна частина яких публікується вперше.

Для науковців, музейників, художників, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів і всіх зацікавлених проблемами розвитку та збереження національної культури.

Зміст

Передмова

І. Становлення музеїв декоративного мистецтва.

Вялець А. Роль і місце музеїв у збереженні та популяризації народного мистецтва

Білоус Л. Становлення та діяльність музею українського народного декоративного мистецтва (1954–2004 рр.)

Розсошинська Н. Міжнародна виставкова діяльність Музею українського народного декоративного мистецтва

Жоголь Л. Наш музей. Яким йому бути?

Гончар П. Деякі аспекти наукової концепції Українського центру народної культури “Музей Івана Гончара”

ІІ. Комплектування, збереження й експонування збірок

Клименко О. Осередки подільської кераміки в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва

Романова Т., Денисенко Н. Художнє різьблення Гуцульщини (за матеріалами колекції Музею українського народного декоративного мистецтва)

Шестакова О. Колекція народної ікони Музею українського народного декоративного мистецтва

Тищенко В. Наукове та практичне значення фонду фрагментів вишивки Музею українського народного декоративного мистецтва.

Брижицька С. Колекція рушників у зібранні Шевченківського національного заповідника

Кушнір В. Розвиток і діяльність львівського Музею Наукового товариства ім. Т. Шевченка у 1919–1940 рр.

Івашків Г. Колекція Червінського та сестри Северини у збірці Музею етнографії та художнього промислу (до історії формування , постаті збирачів)

Горбань І. Поповнення Музею художнього промислу експонатами з приватних збірок у 1939–1941 рр.

Чмелик Р. Співпраця Львівських музеїв з приватними колекціонерами кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Бондар І. Деякі аспекти комплектування колекції українського декоративно-ужиткового мистецтва

Фалендиш Н., Грегірчак Н., Мисан Г. Дезінфектанти нового покоління в технологіях знезараження музейних об’єктів

Бабенко Т. Из опыта дезинфекции экспонатов, пораженных микроорганизмами

ІІІ. З історії декоративного мистецтва та його вивчення.

Пуцко В. Українські різьблені напрестольні хрести ХVІ–ХХст. (за матеріалами музейних збірок)

Кротевич-Школьна О. Декоративне мистецтво у творчості Михайла Жука

Смолій Ю. Микола Валукінський: життя, творчість, дослідження

Селівачов М. Віктор Михайлович Василенко як особистість і дослідник українського декоративного мистецтва й особистість

Сержант Л. Роль народних майстрів у становленні творчого стилю майстерні Ніни Федорової

Гугля В. Гончарство села Головківка Чигиринського району Черкаської обл.

Андріяшко В. Роль музейних колекцій у збереженні традицій київської школи художнього текстилю

Козакевич О. В’язані вироби та мереживо в музейних збірках України

Акчуріна-Муфтієва Н. Народне мистецтво кримських татар у музеях світу

IV. Художня спадщина і сучасність

Пошивайло І. Екологія музейного простору: реалії та перспективи (досвід України та США)

Кара-Васильєва Т. Оновлення стилістики і пошук нових шляхів декоративного мистецтва 1960–1980-х рр.

Чегусова З. Взаємодія та взаємовплив народної та професійної творчості на прикладі виставки “Сучасне декоративне мистецтво України” в ЮНЕСКО, Париж, травень 2004 р.

Сангурська Т. Творчість Владислава Щербини

Онищенко В. В її мистецтві – історія України

Годліна Л. Традиційні елементи в орнаментиці сучасного тканого рушника Переяславщини другої половини ХХ ст.

Кокоріна Г. Використання музейних зразків з метою відтворення українського історичного та етнографічного одягу

Цимбалюк О. Авторське прочитання традиційного вбрання сучасним дизайнером одягу

Федина О. Вивчення українського народного костюма кінця ХІХ – початку ХХ століть як джерела інтерпретації в сучасному дизайні одягу (методологічний аспект)

Бабенко О. Використання колекції вишитих сорочок з фондів Полтавського художнього музею в сучасній педагогічній практиці

Сом-Сердюкова О. Скандинавський дизайн: концептуальний мінімалізм у синтезі з інтернаціональними традиціями

Рішення наукової конференції “Роль музеїв і колекцій народного мистецтва у збереженні й розвитку національної культури”

Хроніка виставок музею

Матеріали до бібліографії видань музею, публікацій пам’яток з колекції, друкованих праць співробітників

Анотований перелік ілюстрацій

Про авторів збірника, рецензентів і членів редколегії

Умовні скорочення

Summary

 
Початок ->Наукова діяльність ->Музеї народного мистецтва та національна культура


© 2006 Музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені