Початок ->Наукова діяльність ->Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ ст.

Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ ст.

Збірник наукових праць за ред. д-ра мист. М. Селівачова. – К.: Златограф, 2004. - 208 с., іл. (Музей українського народного декоративного мистецтва, Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України).

До збірника ввійшли 35 статей 34 авторів із провідних музейних і науково-дослідних закладів Києва, Львова, Чернігова, Рівного, Канева, Переяслава-Хмельницького, Калуги (Росія). Розглядаються питання розвитку різних галузей музейництва й окремих музеїв у ряді регіонів України, проблеми підвищення їх суспільної ролі, комплектування та вивчення фондів, побудови експозицій. Особлива увага приділена висвітленню діяльності фундаторів і довголітніх працівників першого в Києві публічного музею – М. Біляшівського та Д. Щербаківського, їхній співпраці з колегами із різних міст України, розділеної тоді державними кордонами. Аналізується становлення політехнічного й археологічного музейництва. Простежується формування та доля колекцій деяких музеїв, зокрема тих, які вже давно припинили свою діяльність, а також походження окремих особливо цікавих пам’яток.
У книзі понад 70 ілюстрацій, значна частина з них публікується вперше.

Для музейників, науковців, художників і всіх зацікавлених проблемами розвитку та збереження вітчизняної культури.

Зміст

Передмова

І. Проблеми становлення та розвитку музеїв

Вялець А. Музеї і сучасність

Піскун В. Роль музейної спадщини у формуванні національної ідентичності українців (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Маньковська Р. Розвиток сучасного музейництва в Україні

Білокінь С. Репресії проти музейчиків у ряду різних типів терору

Денисенко Н. До хронології назв музеїв, колекції яких започатковані на базі Міського музею старожитностей і мистецтв

Брижицька С. Стан могили Тараса Шевченка та його музею на Чернечій горі у роки становлення радянської влади (за матеріалами книги вражень 1920-х рр.)

Сагайдак М. До проблеми музеєфікації пам’яток археології

Кепін Д. Наукова концепція відділення Київського обласного археологічного музею “Історія культури південної Київщини”

Гріффен Л., Константинов В. Завдання й цілі об’єднання технічних музеїв

Брижицька С. Історія створення та концепція побудови сучасної (1989 р.) експозиції музею Тараса Шевченка у Каневі

Сидорчук Ю. Музей Павла Пестеля в Тульчині: історія та сучасність

Пошивайло І. Екологія традиційного культурного середовища в Україні на межі тисячоліть

Моїсеєнко Є. Проблеми художніх музеїв у київській науково-мистецькій періодиці на межі тисячоліть

ІІ. Діяльність Миколи Біляшівського, Данила Щербаківського й інших видатних діячів музейництва

Селівачов М. Микола Біляшівський і його сучасники про українське народне мистецтво в європейському контексті

Ходак І. До історії створення національних музеїв у Києві та Львові

Біляшівський М. Кілька штрихів до літопису Великої Злуки (за матеріалами виставки до 135-річчя від дня народження Миколи Біляшівського)

Кушнір В. Львівський музей Наукового товариства імені Тараса Шевченка у 1895–1914 рр.

Сидорчук-Потульницька Т. До історії контактів Миколи Біляшівського з українською елітою Львова (за архівними матеріалами)

Сержант Л. Педагогічна діяльність Данила Щербаківського

Врочинська Г. Іларіон Свенціцький: досвід організації наукової роботи в Національному музеї у Львові

Новосідлюк Г. З історії Городоцького музею барона Федора Штейнгеля (за фондами Рівненського краєзнавчого музею та обласного архіву)

Мандебура О. Видатні діячі музейництва: Микола Сумцов

Парахіна М. Діяльність музею антропології та етнології імені Федора Вовка у 1920 – 1930-х рр.

Івашків Г. Великий жертводавець нашого часу Петро Лінинський

ІІІ. Шляхи комплектування музейних колекцій.
Авторські збірки, раритети

Пуцко В. Київська готична кадильниця 1541 р.: до вивчення музейних раритетів

Білоус Л. Орнаментальні особливості українських порохівниць (на матеріалах колекції Музею українського народного декоративного мистецтва )

Новодережкіна О. Слуцькі пояси в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва

Шестакова О. До питання створення колекції писанок Музею українського народного декоративного мистецтва

Сержант Л. Кераміка Чернігівщини у зібранні Музею українського народного декоративного мистецтва

Штанкіна І. Кахлі Чернігівщини у зібранні Музею українського народного декоративного мистецтва

Смолій Ю. Мальовані печі Катеринославщини з альбому Миколи Валукіна

Юр М. Давнє мальоване дерево в музеях України

Набок Л. Художня колекція меморіального музею Володимира Заболотного в Переяславі

Суховарова-Жорнова О. Портрет Анастасії Полуботок із Національного музею історії України

Сеньків М. Плакати Альфонса Мухи у збірці графіки Музею етнографії та художнього промислу

Рішення наукової конференції

Хроніка виставок музею

Матеріали до бібліографії видань музею, публікацій пам’яток з колекції, друкованих праць співробітників

Про авторів збірника рецензентів і членів редколегії

Анотований перелік ілюстрацій

Умовні скорочення

Summary

 
Початок ->Наукова діяльність ->Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ ст.


© 2006 Музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені