Початок ->Наукова діяльність ->«Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного етапу розвитку музейної справи» ->Програма

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного етапу розвитку музейної справи»

Київ, 14 грудня 2012 р.


 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Українські музеї і їх фундатори. Історія та сучасні проблеми функціонуванняВялець Адріана Феодосіївна, генеральний директор Національного музею українського народного декоративного мистецтва, заслужений працівник культури України, м. Київ

Музей як феномен ментальної свідомостіБабина Тетяна Геннадіївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін Київського національного університету технологій та дизайну, м. Черкаси

Музей як динамічна інституція (з досвіду роботи Черкаського обласного художнього музею) – Гладун Ольга Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету, директор Черкаського обласного художнього музею, м. Черкаси

Три візії народного мистецтва – Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, м. Київ

М. Ф. Біляшівський та збереження культурної спадщини України в добу незалежності початку ХХ століття – Біляшівський Микола Миколайович, старший науковий співробітник Музею історії міста Києва, м. Київ

Українське музейництво 1920–1930-х рр. у житті та світоглядних концепціях Йосифа Сліпого – Парацій Володимир Михайлович, завідувач науково-дослідного відділу Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, м. Бережани, Тернопільська обл.

Музейне життя Бережан на фоні специфічних умов розвитку східногалицького музейництва 1920–1930-х рр.: фундатори, збірки, долі – Парацій Володимир Михайлович, завідувач науково-дослідного відділу Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, м. Бережани, Тернопільська обл.

Музейна діяльність української еміграції міжвоєнного періоду (Музей визвольної боротьби України, м. Прага) – Боряк Тетяна Геннадіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

Художньо-промисловий та науковий музей у часи Першої світової війни - Зиновіїва Юлія Юріївна, вчений секретар Національного художнього музею України, м. Київ

До концепції розвитку Національного художнього музею України – Ліховий Ігор Дмитрович, заступник генерального директора з питань розвитку Національного художнього музею України, заслужений працівник культури України, м. Київ

Музей етнографії Волині та Полісся при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки: основні напрямки і форми діяльності – Дмитренко Алла Адамівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Чибирак Світлана Вікторівна, завідувач Музею етнографії Волині та Полісся при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, м. Луцьк

Городоцький музей – провідний науково-дослідний осередок історико-краєзнавчої роботи на Волині – Петрович Валентина Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

Концептуальні підходи до створення Геоархеологічного музейного комплексу на Хмельниччині – Кепін Дмитро Володимирович, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу культурної спадщини Центру пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, м. Київ

Роль приватних колекціонерів у формуванні музейних колекцій – Клименко Олена Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, м. Київ

Мистецькі скарби Черкаського обласного художнього музею: проблема популяризації – Урицька Світлана Борисівна, старший науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу Черкаського обласного художнього музею, м. Черкаси

Методологія вивчення музейних пам’яток на основі досвіду, запровадженого засновниками колекції НМУНДМ – Титаренко Анна Олександрівна, науковий співробітник Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Проблеми комплектування та обліку музейних предметів у працях В. Г. Кравченка – Рябчикова Фаїна Денисівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

«Музей кераміки та славна історія Миргородської художньо-промислової школи ім. М. В. Гоголя – невже це тільки спогади?» – Демидова Ірина Володимирівна, студентка Харківської державної академії культури, м. Миргород, Полтавська обл

Робота над залученням музейної аудиторії на прикладі НМУНДМ. Проблеми. Чи є перспективи? – Безкоровайна Галина Іванівна, заступник генерального директора з науково-освітньої роботи та зв’язків з громадськістю Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Особливості фундування музейних колекцій у вищих навчальних закладах України – Муравська Світлана Василівна, кандидат історичних наук, в.о. доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму, м. Львів

Черкаський обласний художній музей у сучасних арт-процесах – Пушонкова Оксана Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси

Соціальні дослідження громадської думки щодо роботи НМУНДМ у сучасних умовах – Недочитана Альона Олексіївна, старший науковий співробітник Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Технології організації музейного простору для школярів: стереотипи та інновації – Алексанова Анжела Василівна, завідувач відділу науково-освітньої роботи Черкаського обласного художнього музею, м. Черкаси

Нематеріальна спадщина української культури в популяризації колекції НМУНДМ – Червінська Юлія Іванівна, молодший науковий співробітник Національного музею українського народного декоративного мистецтва, Видрич Олена Андріївна, старший науковий співробітник Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Вплив мистецьких акцій на формування колекцій музеїв сучасного мистецтва – Зіненко Аліса Вікторівна, студентка V курсу Харківської державної академії культури, м. Харків

Експедиційна та пам’яткоохоронна діяльність музейних установ 1920–1930-х рр. – Горькова Анастасія Олексіївна, аспірант Центру пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, м. Київ

Археологічна експедиційна діяльність музеїв УРСР (1919–1934 рр.) – Яненко Анна Сергіївна, провідний бібліотекар наукової бібліотеки Інституту археології НАН України, м. Київ

Експедиційна робота Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Створення Музею-архіву Чорнобильського Полісся – Лещенко Наталія Михайлівна, завідувач відділу науково-освітньої роботи та популяризації Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

 

СЕКЦІЯ 1. “Фундатори музейних колекцій. Їх роль у розвитку музейної галузі, збиранні та дослідженні пам’яток мистецтва та культури”.

 

Внесок видатних українців у розвиток музейної справи наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. – Дудар Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

П. П. Курінний в українському музейному просторі – Колеснікова Вікторія Анатоліївна, кандидат історичних наук, завідувач наукової бібліотеки Інституту археології НАН України, м. Київ

Внесок П. П. Курінного у розвиток музейної справи та археології України – Мазуренко Ольга Семенівна, завідувач відділу історії краю ХХ – початку ХХІ ст. Черкаського обласного краєзнавчого музею, м. Черкаси

Роль Д. Щербаківського у формуванні українського музейництва: особистісний аспект – Черновол Ірина Володимирівна, провідний бібліограф наукової бібліотеки Інституту археології НАН України, м. Київ

З наукової спадщини Д. М. Щербаківського: до історії українського золотарства – Пуцко Василь Григорович, заступник директора з наукової роботи Калузького обласного художнього музею, заслужений працівник культури Російської Федерації, м. Калуга, Росія

Музейницька діяльність Стефана Андрійовича Таранушенка – Ушеренко Дмитро Олександрович, бібліотекар ІІ категорії Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, аспірант кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

М. Ф. Біляшівський і музей барона Ф. Р. Штейнгеля – Климчук Андрій Миколайович, журналіст ТО «Мистецькі грані», м. Рівн

Н. Х. Онацький та шляхи формування колекцій художнього музею у Сумах – Юрченко Надія Семенівна, головний зберігач Сумського обласного художнього музею імені Н. Онацького, м. Суми

Василь Тарновський-молодший – фундатор української музейної справи – Кравченко Катерина Василівна, старший науковий співробітник Національного історико-культурного заповідника «Качанівка», с. Качанівка, Чернігівська обл

Ф. М. Морозов і Ф. І. Шміт – засновники Музею культу та побуту на території Києво-Печерської лаври у 1920-ті рр. – Чередниченко Анастасія Миколаївна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, м. Київ

Роль приватної колекції у створенні збірки Сумського художньо-історичного музею: Оскар Гансен – Федевич Людмила Костянтинівна, завідувач відділу Сумського обласного художнього музею імені Н. Онацького, м. Суми

І. Ф. Павловський: історик, архівіст, краєзнавець – Шендрик Людмила Кирилівна, заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви», м. Полтава

І. Ф. Павловський – фундатор музею Полтавської битви на Шведській Могилі – Білан Наталія Володимирівна, директор Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви», м. Полтава

Життя І. Ф. Павловського протягом 1904–1919 рр. (за матеріалами неопублікованої записної книжки) – Кобиляшна Євгенія Віталіївна, старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви», м. Полтав

Внесок Г. Ю. Храбана у розвиток музейної справи на Уманщині – Гарнага Валентин Павлович, старший науковий співробітник Черкаського обласного краєзнавчого музею, м. Черкаси

Гнат Якович Стеллецький: збирач старожитностей, колекціонер, музейник, археолог – Кукса Надія Василівна, старший науковий співробітник Національного історико-культурного заповідника «Чигирин», м. Чигирин, Черкаська обл

«З любов’ю до Кобзаря – через усе життя» – Танана Раїса Василівна, завідувач відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника, заслужений працівник культури України, м. Канів, Черкаська обл

Творчий спадок Михайла Сікорського в царині вітчизняної музейної справи – Чернецька Світлана Юріївна, завідувач музею при Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл

Петро Рулін – перший директор Українського театрального музею. Місія і доля – Сапьолкіна Ада Володимирівна, вчений секретар Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, м. Київ

Внесок Євгенії Спаської у дослідження кераміки та формування музейних колекцій – Сержант Людмила Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, м. Київ

А. И. Полканов – организатор музейного дела в Крыму. Штрихи к портрету – Полканова Анна Юріївна, завідувач сектора КРУ «Бахчисарайський історико-культурний заповідник», м. Бахчисарай, АРК

Григорій Гуртовий – фундатор Торчинського народного історичного музею Волинської області – Надольська Валентина Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Пилипчук Н. О., студентка V курсу спеціальності «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

Доктор Роман Смик як фундатор музею письменника Богдана Лепкого у м. Бережани – Волинець Надія Іларіонівна, учений секретар Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, м. Бережани, Тернопільська обл.

М. І. Жам – фундатор колекції гужових транспортних засобів ХІХ–ХХ ст. Музею народного сухопутного транспорту НІЕЗ «Переяслав» – Жам Олена Михайлівна, завідувач науково-дослідного відділу «Музей хліба» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Ткаченко Наталія Григорівна, завідувач науково-дослідного відділу «Музей історії Української православної церкви» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл

Павло Жолтовський у дослідженні сакрального мистецтва Волині – Ковальчук Євгенія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, заступник директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк

З історії життя Анатолія Захаровича Дублянського (11.11.1912–28.10.1997) – митрополита УАПЦ, історика, краєзнавця, журналіста, працівника Волинського краєзнавчого музею – Зінько Дмитро Анатолійович, науковий співробітник Художнього музею у місті Луцьку – відділу Волинського краєзнавчого музею, аспірант кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

Колекція творів мистецтва ХVІІІ ст. Олени Павлівни та Михайла Сергійовича Олівів – Шевченко Тарас Михайлович, заступник генерального директора по науково-дослідній роботі Національного історико-культурного заповідника «Качанівка», с. Качанівка, Чернігівська обл

Юрій Лащук: етап становлення видатного керамолога – Визір Наталія Федорівна, науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, смт. Опішне, Полтавська обл.

Трагічна доля українського археолога Трохима Трохимовича Теслі – Григоренко Тетяна Олександрівна, старший науковий співробітник відділу історії краю ХХ – початку ХХІ ст. Черкаського обласного краєзнавчого музею, м. Черкаси

 

СЕКЦІЯ 2. “Шляхи становлення та комплектування музейних зібрань”

 

До питання формування колекції фундаторами Національного музею українського народного декоративного мистецтва – Романова Тамара Олексіївна, провідний науковий співробітник Національного музею українського народного декоративного мистецтва, Денисенко Наталія Павлівна, старший науковий співробітник Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Дерев’яні хрести з експедицій Данила Щербаківського в колекції НМУНДМ – Білоус Людмила Семенівна, заступник генерального директора з наукової роботи Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Твори вишивки із зібрання В. Н. Ханенко в колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва – Тищенко Валентина Володимирівна, провідний науковий співробітник Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Особисті документи М. Ф. Біляшівського у зібранні Національного музею історії України – Попельницька Олена Олексіївна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Національного музею історії України, м. Київ

Колекція рушників у збірці Полтавського краєзнавчого музею (фонд Костя Мощенка, Вадима і Данила Щербаківських) – Власенко Ірина Олексіївна, старший науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею, Пісцова Марія Петрівна, науковий співробітник науково-дослідного відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею, м. Полтава

«Військові тарілки» фабрики Ф. Гарднера з колекції Сумського обласного художнього музею імені Н. Онацького – Курасова Наталія Вікторівна, старший науковий співробітник Сумського обласного художнього музею імені Н. Онацького, м. Суми

Тарілки з «київськими сюжетами» з колекції О. Гансена із зібрання Сумського обласного художнього музею імені Н. Онацького – Корусь Олена Павлівна, кореспондент спеціалізованого журналу про антикваріат, мистецтво та колекціонування «Антиквар», здобувач Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ

Традиційні кролевецькі рушники ХІХ – поч. ХХ ст. в зібранні Сумського обласного художнього музею імені Н. Онацького: шляхи надходження та аналіз колекції – Яніна Ірина Василівна, старший науковий співробітник Сумського обласного художнього музею імені Н. Онацького, м. Суми

Реліквії київського самоврядування (Пам’ятки з колекції Музею історії міста Києва) – Сургай Олександр Іванович, старший науковий співробітник Музею історії міста Києва, м. Київ

Шовкові золототкані пояси з колекції О. Н. Терещенка у зібранні НМУНДМ – Новодережкіна Ольга Вікторівна, завідувач відділу науково-дослідної та експозиційної роботи Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Килими з експедицій Д. Щербаківського в колекції НМУНДМ – Козленко Ксенія Сергіївна, старший науковий співробітник Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Колекція фотографій Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського як джерело з історії краю – Синельник Ірина Сергіївна, радник Чернігівського міського голови, здобувач Інституту історії України НАН України, м. Чернігів

Фотографії інтер’єрів особняка мецената С. С. Могилевцева («Шоколадного будиночку») в особистому фонді архітектора П. Ф. Альошина: нові знахідки та атрибуції – Мокроусова Олена Георгіївна, головний фахівець Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій, здобувач Центру пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, м. Київ

Збірка Лабораторії архітектурно-художньої кераміки КиївЗДНІЕП в колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Історія формування – Бекетова Ірина Іванівна, завідувач відділу науково-фондової роботи Національного музею українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

Ігреньські мальовані скрині: історія формування українських і російських музейних збірок початку ХХ століття – Смолій Юлія Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, м. Київ

Зразки хатнього малювання Поділля в колекції Наталі Коцюбинської – Студенець Наталія Василівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, м. Київ

Українська витинанка в колекції Олексія Петриченка. Історико-художній музей міста Домодєдово, Росія – Косицька Зінаїда Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, м. Київ

До питання комплектації фондів СОХМ творами художників, пов’язаних із Сумщиною – Дужа Ганна Михайлівна, завідувач науково-експозиційного сектору Сумського обласного художнього музею імені Н. Онацького, м. Суми

Виставкова діяльність як одне із джерел поповнення зібрання Сумського обласного художнього музею імені Н. Онацького – Ткаченко Валентина Миколаївна, старший науковий співробітник Сумського обласного художнього музею імені Н. Онацького, м. Суми

Сучасне ювелірне мистецтво у виставковій діяльності НМУНДМ – Пасічник Лілія, аспірант відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, м. Київ

«КерамПІК» як одна з форм поповнення сучасних керамологічних музейних колекцій – Ликова Оксана Григорівна, молодший науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, смт. Опішне, Полтавська обл

 
Початок ->Наукова діяльність ->«Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного етапу розвитку музейної справи» ->Програма


© 2012 Музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені