Національний музей українського народного декоративного мистецтва - домашня сторінка


Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справиПочаток ->Наукова діяльність ->Конференція-2012Науково-практична конференція
НМУНДМ, 14 грудня 2012 року.

Національний музей українського народного декоративного мистецтва з нагоди 145-річчя від дня народження М.Ф. Біляшівського та 135-річчя від дня народження Д.М. Щербаківського проводить науково-практичну конференцію «Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи». Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 14 грудня 2012 р.

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

 
-

роль і місце музеїв у ХХІ столітті: проблеми та перспективи;

-

життя та діяльність відомих збирачів, дослідників, колекціонерів, громадських діячів, керівників установ – фундаторів музейних колекцій;

-

роль визначних особистостей в розвитку музейної галузі, збиранні і дослідженні пам’яток мистецтва та культури;

-

шляхи становлення та комплектування музейних збірок;

-

дослідження колекцій та окремих творів, до яких причетні фундатори музейних зібрань;

-

експедиційна діяльність музеїв: минуле та сьогодення.

Заявки до участі в роботі конференції у вигляді назви теми та короткого резюме просимо надати до 15 жовтня 2012 року, вказавши при цьому своє ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посаду, адресу, контактний телефон.

Доповіді подаються по прибутті на конференцію на компакт-дисках для РС з обов’язковим наданням друкованої копії. Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг 8–10 сторінок, формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; 4-5 ілюстрацій в електронному вигляді, в кінці тексту – посилання на цитовані джерела та літературу за правилами бібліографічного опису, перелік ілюстрацій, список умовних скорочень; посилання у тексті слід наводити у квадратних дужках. Музей зберігає за собою право редагування.

Планується видання збірника матеріалів конференції.

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає.

Довідки за телефонами: 380 (44) 254-36-42; 380 (44) 280-13-43
E-mail:   musukrndm@kv.ukrtel.net

Оргкомітет

 
Початок ->Наукова діяльність ->Конференція-12


© 2012 Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені