Початок -> Наукова діяльність -> Яценко С.В.: публікації

 

Яценко Світлана Василівна
Наукові публікації

Яценко Світлана Василівна – учений секретар. Історик-музеєзнавець, у 2005 р. закінчила факультет культурології Київського національного університету культури і мистецтв. У музеї працює з 2004 р., обіймала посади мол. наукового співробітника, наукового співробітника, ст. наукового співробітника відділу науково-дослідної та експозиційної роботи; з 2008 р. – учений секретар.

1.

Хроніка виставок музею, матеріалів друкованих видань, публікацій наукових співробітників (спільно з М. Шолох) // Музеї народного мистецтва та національна культура. Збірник наукових праць. – К.: Златограф, 2006. – С. 254–257.

2.

Фарфор, фаянс // Музей українського народного декоративного мистецтва: Альбом. – К.: Мистецтво, 2009. – С. 244–246.

3.

Килими, зіткані з пісні // Українська культура. – 2010. – № 1–4. – С. 12.

4.

4. Корецький фарфор у колекції Музею українського народного декоративного мистецтва // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція. Збірник наукових праць. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – С. 24–31.

5.

Хроніка виставок музею, матеріалів друкованих видань, публікацій наукових співробітників // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція. Збірник наукових праць. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – С. 307–309.

6.

Матеріали до бібліографії видань музею, публікацій пам’яток з колекції, друкованих праць співробітників (довідковий матеріал) // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція. Збірник наукових праць. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – С. 310–313.

7.

Анонс художнього альбому «Фарфор завода А.М. Миклашевского» // Антиквар. – 2011. – № 4. – С. 103.

8.

Лауреати премії імені Катерини Білокур // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 140–154.

9.

Хроніка виставок музею // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 172–175.

10.

Матеріали до бібліографії видань музею, друкованих праць співробітників, публікацій пам’яток з колекції (довідковий матеріал) // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 176–180.

11.

Аналітичні звіти про роботу Національного музею українського народного декоративного мистецтва у 2010–2011 рр. // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 180–207.

12.

Аналітичні звіти про роботу Національного музею українського народного декоративного мистецтва у 2012–2013 рр. // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження М.Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народження Д.М. Щербаківського. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – С. 409–425.

13.

Хроніка виставок музею. Матеріали до бібліографії видань музею, друкованих праць співробітників, публікацій пам’яток з колекції (довідковий матеріал) // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження М.Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народження Д.М. Щербаківського. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – С. 426–432.

14.

Національний музей українського народного декоративного мистецтва // Музейний простір. – 2014. – № 2 (12). – С. 49–50.

15.

Дары Межигорья // Киев и не только. – К., 2014. – ноябрь-декабрь. – С. 12–16.

16.

Скульптурна композиція М.С. Трегубова «Пам’яті Кобзаря» // Експонат місяця. – 2014. – жовтень. – Режим доступу: http://mundm.kiev.ua/EOM/EOM1410.SHTML

17.

Декоративна композиція В.М. Геншке «Карелія» // Експонат місяця. – 2015. – листопад. – Режим доступу: http://mundm.kiev.ua/EOM/EOM1511.SHTML

18.

Аналітичний звіт про роботу Національного музею українського народного декоративного мистецтва у 2014–2016 рр. // Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – С. 312 –322.

19.

Хроніка виставок музею. Матеріали до бібліографії видань музею, друкованих праць співробітників, публікацій пам’яток з колекції (довідковий матеріал) // Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – С. 322–328.

20.

До історії першого фарфорового виробництва в Україні (на матеріалах колекції НМУНДМ) // Порцеляна. – 2017. – № 2. – С. 42–47.

 
Початок -> Наукова діяльність -> Яценко С.В.: публікації


© 2011 Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені