Початок -> Наукова діяльність -> Вялець Адріана Феодосіївна

 

Вялець Адріана Феодосіївна
Наукові публікації

Вялець Адріана Феодосіївна – Заступник генерального директора з з науково-методичної роботи. Історик-музеєзнавець, у 1965 р. закінчила історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка (нині Київський національний університет ім. Т. Шевченка). З 2002 по 2016 р. працювала на посаді генерального директора музею. Куратор, голова редакційної ради та відповідальна за випуск багатьох музейних видань: альбомів, збірників матеріалів наукових конференцій, буклетів тощо.

1.

Музеї та сучасність // Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття. Збірник наукових праць під ред. д-ра мист-ва М. Р. Селівачова. – К.: Златограф, 2004. – С. 10 – 14.

2.

Сад української культури / частина тексту до Каталогу виставки українського мистецтва на «Експо – 2005» у Японії. – С. 25 – 31.

3.

Роль і місце музеїв народного мистецтва // Музеї народного мистецтва та національна культура. Збірник наукових праць під ред.. д-ра мист-ва М. Р. Селівачова. – К.: Златограф, 2006. – С. 12 – 17.

4.

Вітальне слово // Марія Примаченко. Людям на радість. Альбом. – Харків, 2007.

5.

Співпраця з громадськістю по створенню нормативно-правової бази в галузі культурної спадщини // Матеріали круглого столу «Розширення доступу громадян до культурного процесу». – К., 2007.

6.

Вітальне слово // Народний костюм як виразник національної ідентичності. Збірник наукових праць за ред.. д-ра мист-ва М. Р. Селівачова. – К.: ТОВ «ХІК», 2008. – С. 9 – 12.

7.

Переднє слово // Музей українського народного декоративного мистецтва: Альбом. – К.: Мистецтво, 2009. – С. 5.

8.

Переднє слово // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція. Збірник наукових праць. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – С. 8–14.

9.

Вітальне слово // Катерина Білокур: мистецька заповідь. Книга І. – К.: Родовід, 2010. – С. 19.

10.

Взгляд с четырёх сторон. Авторский эксклюзивный фарфор: Каталог (автор вступительной статьи) / Составители Т. Ли, О. Литкова, Ф. Ли, Д. Смачелюк. – К.: Оранта, 2010. – С. 1.

11.

Інтерв’ю у статті В. Піоро «Технологія ТЕС: «За» і «Проти» // Музейний простір. – 2011. – № 2. – С. 11–13.

12.

Переднє слово // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур. – К.: АДЕФ-Україна. – С. 6–12.

13.

Вступне слово // Никифор: каталог виставки творів з колекції Окружного музею у Новому Сончі (Польща). НМУНДМ, 16.05–30.06.2013 р. – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2013. – С. 6.

14.

Переселення храму культури в нікуди – це фактично його знищення! // День. – 2013. – 10 жовтня. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/pereselennya-hramu-kulturi-v-nikudi-ce-faktichno-yogo-znishchennya.

15.

Українські музеї та їхні фундатори. Історичні і сучасні проблеми функціонування // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження М.Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народження Д.М. Щербаківського. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – С. 10–21.

16.

Вітальне слово // Квадра міні метал. Ювелірне – мистецтво – міні-емалі. Каталог виставки. НМУНДМ, 28.11.2014 р. –19.01.2015 р. – К.: «Арталекс-принт», 2014. – С. 3.

17.

Переднє слово // Петриківський розпис. Альбом. – К.: Мистецтво, 2015. – С. 5.

18.

«Якщо одержимість кличе…» // Квіти мої, діти / М. Кагарлицький (перевидання). – К.: Освіта України, 2017. – С. 4–6.

 
Початок -> Наукова діяльність -> Вялець Адріана Феодосіївна


© 2011 - 2014 Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені