Початок -> Наукова діяльність -> Титаренко А.О.: публікації

 

Титаренко Анна Олександрівна
Наукові публікації

Титаренко Анна Олександрівна – науковий співробітник. Мистецтвознавець-експерт, у 2009 р. закінчила факультет мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. У музеї працює з 2009 р. у відділі науково-фондової роботи (колекція художнього скла, фарфору, фаянсу). Досліджує історію українського декоративного мистецтва, зокрема фарфор-фаянс кінця XVІІІ – початку XХ століття.

1.

Методи експертизи фарфоро-фаянсових виробів (на прикладі маркованих експонатів колекції НМУНДМ) // Діалог культур у просторі полікультурного світу: Зб. матеріалів наук.-теорет. конф. – К. : НАКККіМ, 2012. – С. 56–57.

2.

Образ Катерини Білокур у творах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: наук. зб. – К. : АДЕФ-Україна, 2012. – С. 62–71.

3.

Формування музейних колекцій України на тлі нерозробленості державного законодавства щодо збереження і вивезення пам’яток промислового виробництва // Праці центру пам’яткознавства: зб. наук. пр. – Вип. 22. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – С. 185–194.

4.

Художньо-стилістичний розвиток полоскальниць на етнічних українських територіях у XІХ столітті // Праці центру пам’яткознавства: зб. наук. пр. – Вип. 21. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – С. 244–249.

5.

Різновиди форм і декору тарілок старого українського фарфору Волині з колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва / Анна Титаренко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (Серія : Історичні науки). – №21 (269) – Луцьк, 2013. – С. 166-172. – ІSSN 1729-360Х.

6.

Супова ваза від чайно-столового сервізу з монограмою «LK» 1815 року. // Експонат місяця. – 2013. – жовтень. – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/EOM/EOM1310.SHTML.

7.

Шляхи комплектування збірок фарфору та фаянсу в музеях України // Жовківські читання 2013: Збірник статей другої міжнародної наукової конференції «Музей в сучасному світі» / Львівська національна галерея мистецтва ім. Б. Г. Возницького. Упорядник С. Каськун. – Львів : Видавництво «Растр–7», 2013. – С. 120–123.

8.

Пріоритетні напрямки розвитку музейної сфери у профільних науковців-практиків України кінця ХІХ – початку ХХ століття // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження М.Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народження Д.М. Щербаківського. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – С. 78–84.

9.

Проблеми атрибуції та експертизи тонкокерамічних виробів в музеях України / Питання історії науки і техніки. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – № 1 (29). – С. 61–64.

10.

Декоративна ваза, виконана до 150-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка // Експонат місяця. – 2014. – червень. – Режим доступу: http://mundm.kiev.ua/EOM/EOM1406.SHTML.

 
Початок -> Наукова діяльність -> Титаренко А.О.: публікації


© 2014 - 2013 Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені