Початок -> Наукова діяльність -> Шестакова О.І.: публікації

 

Шестакова Олена Іванівна
Наукові публікації

Шестакова Олена Іванівна – провідний науковий співробітник. Мистецтвознавець, 1974 р. закінчила факультет теорії та історії мистецтва Київського державного художнього інституту (нині Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури). У музеї працює з 1974 р., обіймала посади наукового співробітника, ст. наукового співробітника, зав. сектора декоративного розпису, зав. відділу декоративного розпису; з 2007 р. – провідний науковий співробітник – хранитель колекцій декоративного розпису, ікон, писанок. Досліджує український декоративний розпис, народний іконопис, творчість К. Білокур і М. Примаченко.

1.

Покуть в українській хаті (у співавторстві з Л. Атлантовою) // УК. – 2002. – № 4–5 – С. 39–41.

2.

До питання створення колекції писанок Музею українського народного декоративного мистецтва // Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття. Збірник наукових праць. – К.: Златограф, 2004. – С. 156–159.

3.

Колекція народної ікони Музею українського народного декоративного мистецтва // Музеї народного мистецтва та національна культура збірник наукових праць. – К.: Златограф, 2006. – С. 67–74.

4.

Текстова частина та довідковий матеріал // Календар на 2006 р. з творами К. Білокур і декоративного розпису. – К.: Укртранснафта, 2005. – 14 с.

5.

Ганна Собачко-Шостак // НМ. – 2007. – № 3–4. – С. 12–17.

6.

Ганна Собачко-Шостак: Буклет. – К.: Родовід, 2008.

7.

Ганна Собачко-Шостак: Мистецький альбом / Автори-упорядники Шевченко Є. І., Шестакова О. І. – К.: Народні джерела, 2008. – 168 с.: іл.

8.

Марія Примаченко: Буклет. – К.: Родовід, 2008.

9.

Марія Примаченко. На радість людям: Альбом виставки до Днів закриття року України в Грузії. – К.: 2008.

10.

Одкровення і загадки Марії Оксентіївни // Народне мистецтво. – 2008. – № 1–2. – С. 4–9.

11.

Круглий стіл «Стиль модерн у процесі розвитку українського народного та декоративного мистецтва» (співавтор). – К.: ТОВ «ХІК», 2008. – С. 25 – 27.

12.

Марія Примаченко (Приймаченко): Мистецький альбом / Автори-упорядники Є. І. Шевченко, О. І. Шестакова. Куратор видання А. Ф. Вялець. – К.: Народні джерела, 2009. – 288 с.: іл.

13.

Писанки // Музей українського народного декоративного мистецтва: Альбом. – К.: Мистецтво, 2009. – С. 266–267.

14.

Народна ікона // Там само. – С. 298–299.

15.

Марія Примаченко // Там само. – С. 312–313.

16.

Одкровення і загадки Марії Оксентіївни // Марія Примаченко 100. Статті, есеї, спогади, публікації, присвячені сторіччю Марії Примаченко / Упорядкування: Олександр Найден. – К.: Родовід, 2009. – С. 190–191.

17.

Унікальне явище світової культури // Українське мистецтво. – 2010. – № 5–6. – С. 102–103.

18.

До 100-річчя від дня народження Марії Примаченко // Українське мистецтво. – 2010. – № 5–6. – С. 118–119.

19.

Твори Собачко-Шостак – золота сторінка в історії українського мистецтва. До 125-річчя від дня народження // Відлуння віків. – 2010. – № 1(12). – С. 75–78.

20.

Вступне слово до розділу «Колекція Національного музею українського народного декоративного мистецтва» // Катерина Білокур: мистецька заповідь. Книга І. – К.: Родовід, 2010. – С. 108–109.

21.

Формування збірки творів Катерини Білокур у колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 90–99.

22.

Ікона Святого Миколая ХІХ ст. // Експонат місяця. – 2013. – грудень. – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/EOM/EOM1312.SHTML.

23.

Картина народного художника України К. В. Білокур. «Будьте здорові, з урожаєм!» 1954 року // Експонат місяця. – 2013. – листопад. – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/EOM/EOM1311.SHTML

24.

Текст до календаря «Петриківський декоративний розпис» на 2014 рік. – К.: ArtHuss, 2013.

25.

Текст до «Народного календаря» на 2014 рік. – К.: ТОВ «ХІК», Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, 2013.

26.

Петриківський розпис. Альбом (автор вступної статті, наукового коментаря до ілюстрацій, упорядник) – К.: Мистецтво, 2015. – 240 с., іл.

27.

Петриківський розпис з колекції НМУНДМ. Календар (текст, упорядкування). – Харків: «Раритети України», 2016.

28.

ТЦентр народного мистецтва «Петриківка». Історія та сьогодення // Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – С. 120–126.

 
Початок -> Наукова діяльність -> Шестакова О.І.: публікації


© 2011 - 2013 Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені