Початок -> Наукова діяльність -> Романова Т.О.: публікації

 

Романова Тамара Олексіївна
Наукові публікації

Романова Тамара Олексіївна – провідний науковий співробітник. Мистецтвознавець, 1969 р. закінчила Київський державний художній інститут (нині Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури), факультет теорії та історії мистецтва. В музеї працює з 1966 р., обіймала посади бібліотекаря, наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи, зав. сектора різьблення по дереву; з 2007 р. – провідний науковий співробітник – хранитель колекцій художнього дерева, металу, шкіри. Досліджує художнє різьблення по дереву, вибійку.

1.

Народне мистецтво українців (розділ – художнє ткацтво). Віртуальний музей. CD-rom / Упорядник, дизайн М. Бабенко. – 2001.

2.

До концепції побудови експозиції розділу художньої обробки дерева та кістки // 100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва. Збірник наукових праць. – К.: АртЕк, 2002. – С. 63–67.

3.

Антон Штепа. Каталог. Твори з колекції музею українського народного декоративного мистецтва (упорядник) / Відповідальна за випуск А. Вялець, науковий редактор Л. Білоус, автори статей М. Куницька, Л. Сержант. – К.: Златограф-дизайн, 2003. – 35 с.

4.

Музеєзнавець і патріот (до 90-річчя від дня народження Василя Нагая) // НМ. – 2004. – № 1–2. – С. 52–53.

5.

Духовна спадщина Гуцульщини і Покуття // Відлуння віків. – 2006. – № 1. – С. 114–117.

6.

Мереживо гуцульського різьблення // УК. – 2005. – № 5–6. – С. 14–15.

7.

Художнє різьблення Гуцульщини (за матеріалами колекції Музею українського народного декоративного мистецтва) // Музеї народного мистецтва та національна культура: збірник наукових праць. – К.: Златограф, 2006. – С. 58–67.

8.

Круглий стіл «Стиль модерн у процесі розвитку українського народного та декоративного мистецтва» (співавтор). – К.: ТОВ «ХІК», 2008. – С. 6 – 10.

9.

Вибійка // Музей українського народного декоративного мистецтва: Альбом. – К.: Мистецтво, 2009. – С. 154–155.

10.

Дерево // Там само. – С. 176–179.

11.

Вибійка // Історія декоративного мистецтва України: Мистецтво ХІХ століття. – К., 2009. – Т. ІІІ. – С. 63–71.

12.

Роль Василя Нагая у житті та творчості Катерини Білокур // Артанія. – 2010. – №4. – Книга 21. – С.126–128.

13.

Формування колекції вибійки в Музеї українського народного декоративного мистецтва // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція. Збірник наукових праць. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – С. 19–23.

14.

Роль Василя Нагая у житті та творчості Катерини Білокур // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 99–106.

15.

Виїзні сани ХІХ ст. // Експонат місяця. – 2013. – січень. – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/EOM/EOM1301.SHTML.

16.

Некоторые аспекты собирательской деятельности основателей Национального музея украинского народного декоративного искусства (у співавторстві з Н. Денисенко) // Этнографические коллекции в музеях: культурные стратегии и практики. Материалы 12-х Санкт-Петербургских этнографических чтений. – СПб, 2013. – С. 137–143.

17.

До питання формування колекції фундаторами Національного музею українського народного декоративного мистецтва (у співавторстві з Н. Денисенко) // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження М.Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народження Д.М. Щербаківського. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – С. 286–302.

18.

Скульптурна композиція А.Г. Штепи «Йшов кобзар до Києва та й сів спочивати...» // Експонат місяця. – 2014. – листопад. – Режим доступу: http://mundm.kiev.ua/EOM/EOM1411.SHTML.

19.

Скульптура М.П. Міняйла «Посвячення в кошові» // Експонат місяця. – 2015. – жовтень. – Режим доступу: http://mundm.kiev.ua/EOM/EOM1510.SHTML.

20.

Українська вибійка ХХ ст. // Історія декоративного мистецтва України. Т. V. – К., 2016. – С. 67–78.

21.

Мальовані дерев’яні тарілки Полтавщини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (за матеріалами колекції НМУНДМ) (у співавторстві з Н. Денисенко) // Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – С. 112 –119.

22.

Данило Щербаківський – один із фундаторів Національного музею українського народного декоративного мистецтва (у співавторстві з Н. Денисенко) // Рід Щербаківських – звитяжців української культури – В.: ПП Сергійчук М.І., 2017. – С. 204–210.

 
Початок -> Наукова діяльність -> Романова Т.О.: публікації


© 2011 Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені