Початок -> Наукова діяльність -> Білоус Л.С.: публікації

 

Білоус Людмила Семенівна
Наукові публікації

Білоус Людмила Семенівна – заступник генерального директора з наукової роботи. Мистецтвознавець, у 1972 р. закінчила Київський державний художній інститут (нині Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури), факультет теорії та історії мистецтва. У музеї працює з 1973 р., обіймала посади ст. наукового співробітника, зав. сектору художньої різьби по дереву, головного хранителя; з 2000 р. перебуває на посаді заступника генерального директора з наукової роботи. Автор близько 100 публікацій і видань, упорядник і редактор збірників матеріалів наукових конференцій, альбомів, каталогів, буклетів тощо. Досліджує теми, присвячені давньому та сучасному українському декоративному мистецтву.

1.

Барви України (до виставки „ЕКСПО – 2000”): Альбом / Автор статті та упорядник. – К., 2000. – 27 с., іл.

2.

Відчути себе українцями // Українська мова і література в середніх школах, ліцеях, гімназіях. – 2001. – № 4. – С. 198 – 202.

3.

Народне мистецтво українців. Віртуальний музей (розділи: різьблення та розпис на дереві, кераміка, скло). – СD-rom / Упорядник, дизайн М.Бабенко – К., 2001.

4.

Хрест Ларіона Іваницького (у співавторстві з В. Пуцком) // 100 років ДМУНДМ. Збірник наукових праць під ред. М. Селівачова. – К.: АртЕк, 2002. – С. 56 – 62.

5.

Хрест напрестольний ХVІ ст. // Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею 1872 – 1922 рр. – К., 2002. – С. 169.

6.

Різьблений хрест Ларіона Іваницького (у співавторстві з В. Пуцком) // Сакральне мистецтво Волині. Матеріали ІХ міжнародної наукової конференції. – Луцьк, 2002. – С. 101 – 107.

7.

Атрибуция музейного памятника: классификация, терминология, методика. Под. ред. Н.В. Дубовой. – СПб.: Лань / (рецензія) // Ант. – 2002. – № 7–9. – С. 161 – 162.

8.

Вишивала я узори з тривогою пополам. (Про виставку “Килимова Україна”) // Культура і життя. – 2002, № 5, 6 лютого.

9.

Антон Штепа. Каталог творів з колекції МУНДМ / науковий редактор. – К.: ЗлатоГраф, 2003.

10.

Акварелі Миколи Гроха // Українська культура. – 2004. – № 2 – 3. – с. 18 – 19.

11.

Твори сучасних художників Ірану в Музеї українського народного декоративного мистецтва // Відлуння віків. – 2004. – № 2. – С. 112 – 113.

12.

Першовідкривач і подвижник. До 90-річчя від дня народження Василя Нагая // Українська культура. – 2004, № 6 – 7. – С. 14.

13.

Музей українського народного декоративного мистецтва. Буклет / Автор-упорядник. – К.: Златограф. – 2004. – 10 с., іл.

14.

Орнаментальні особливості українських порохівниць // Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття. Збірник наукових праць за ред. М. Селівачова. – К.: ЗлатоГраф, 2004. – С. 145 – 150.

15.

Велика шана від нащадків. До 90-річчя від дня народження В.Г. Нагая. // Культура і життя. – 2004. – № 20, 9 червня.

16.

Музею українського народного декоративного мистецтва – 50. // Відлуння віків. – 2005. – №1. – С. 49 – 53.

17.

Василь Нагай. До 90-річчя від дня народження // К.: Ант. – 2005. – № 13 – 15. – С. 82 – 83.

18.

І запросили до чаю (Про виставку “Чайний посуд ХУІІІ – ХХ століть. Стиль епохи”) // Жінка – 2005. – № 8. – С. 20.

19.

У творчому тандемі (Про виставку творів В. Сіробаби-Климко та М. Сіробаби) // Культура і життя. – 16 листопада 2005 р. – № 45–46.

20.

Його величність фарфор // Відлуння віків. – 2005. – №2. – С. 23 – 25.

21.

Історія декоративно-прикладного мистецтва. Робоча програма для студентів спеціальності „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” ДАКККіМ. – Київ, ДАКККіМ. – 2005. – 39 с.

22.

Історія в костюмах // „Жінка”. – 2006. – № 1. – С. 32 – 33.

23.

Дерев’яні різьблені та мальовані хрести в колекції МУНДМ // Художній музей. Збірник статей і матеріалів. – Суми: Університетська книга, 2005. – С. 77 – 86.

24.

Музей українського народного декоративного мистецтва // Україна – козацька держава. – К.: Емма, 2005. – С. 1168.

25.

Художнє життя Києва останньої третини ХІХ століття. Хроніка подій // Перші читання пам’яті М.Ф.Біляшівського. Матеріали наукової конференції 22 червня 2005 року. – Київ: Артанія Нова, 2006. – С. 3 – 15.

26.

Владислав Щербина. Буклет / Упорядники: Людмила Білоус, Тетяна Нечипоренко. – Київ: Златограф, 2006. – с. 12, іл.

27.

Становлення і діяльність Музею українського народного декоративного мистецтва (1954–2004) // Музеї народного мистецтва та національна культура. Збірник наукових праць за ред. д-ра мист-ва М. Селівачова. – К.: Златограф, 2006. – С. 18 – 29.

28.

Адріана Вялець – 65 // Ант. – 2006. – № 16 – 18. – С. 84 – 85.

29.

Чайний посуд ХVІІІ – ХХ ст. Стиль епохи // Ант. – 2006. – № 16-18. – С. 147 – 148.

30.

Стиль брокар в українській вишивці // Відлуння віків. – 2006. – № 2. – С. 37–43.

31.

До 100-річчя Першої південноруської кустарної виставки // Відлуння віків. – 2006. – №2. – С. 83 – 84.

32.

Музей українського народного декоративного мистецтва // Культура. Історія. Традиції. – 2007. – № 9. – С. 17 – 21.

33.

Музикант універсального таланту. До 60-річчя від дня народження заслуженого артиста України Андрія Кирпаня (1947–1998) // Українська культура. – 2007. – №1. – С. 38 – 40.

34.

Поезія гутного скла (про виставку Є. Шимоняк-Косаковської) // Жінка. – 2007. – № 5. – С. 29.

35.

Українські порохівниці. – Купола. – 2007. – № 4. – С. 73 – 74.

36.

Художня обробка кістки та рогу // Історія декоративного мистецтва України, т. 2. – К., 2007. – С. 249 – 254.

37.

Народний костюм як виразник національної ідентичності (про науково-практичну конференцію МУНДМ) // Відлуння віків. – 2006. – № 2. – С. 85.

38.

Сумські художники в Києві (про виставку творів В. Сіробаби-Климко та М. Сіробаби) // Альманах Сумського земляцтва. – 2007. – Вип. 4. – С. 36 – 39.

39.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Народний костюм як виразник національної ідентичності» // АНТ, 2007 – 2008. – № 19 – 21. – С. 175 – 176.

40.

Музей українського народного декоративного мистецтва // Київ – місто-музей. Київ – місто музеїв. – К.: «КИЙ», 2007. – С. 102 – 119.

41.

Українські порохівниці ХVІІ – початку ХХ століть в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва: Каталог / Автор-упорядник: Людмила Білоус. – К.: Родовід, 2008. – 88 с., іл.

42.

Що таке брокарівська вишивка ? // Народне мистецтво. – 2008. – № 1 – 2. – С. 22 – 25.

43.

Майстри української фарфорової пластики. В. Щербина: комплект листівок (укр., рос., англ.). Автор тексту – Л. Білоус. – К.: Інтертехнологія, 2008.

44.

Майстри української фарфорової пластики. О. Жникруп: комплект листівок (укр., рос., англ.). Автор тексту – Л. Білоус. – К.: Інтертехнологія, 2008.

45.

Брокарівська вишивка в українському народному вбранні др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // Народний костюм як виразник національної ідентичності: Збірник наукових праць за ред. д-ра мист-ва М. Р. Селівачова. – К., 2008. – С. 38 – 48.

46.

Круглий стіл «Стиль модерн у процесі розвитку українського народного та декоративного мистецтва» / співавтор, упорядники: Л. Білоус, С. Яценко. – К.: ТОВ «ХІК», 2008. – С. 5 – 6.

47.

Державний музей українського народного декоративного мистецтва // Олександр Саєнко. Мистецька спадщина і сучасність (співавтор) / авт. концеп. та упоряд. вид. Н. Саєнко. – К.:Компанія ЛІК, 2009. – С. 78 – 81.

48.

У «Саду чеснот» Анжеліки Рудницької // Анжеліка Рудницька. Український Всесвіт: зб. статей та ілюстрацій. – К.: Територія А, 2009. – С. 8 – 12.

49.

Время пить чай (про виставку «Чайний посуд ХVІІІ – ХХ століть. Стиль епохи) // Антиквариат. – 2009. – № 9. – С. 50 – 54.

50.

Музейні раритети / Буклет. – К.: ТОВ «ХІК». – 2009.

51.

Художнє скло ХІХ століття // Історія декоративного мистецтва України, т. 3. – 2009. – С. 269 – 276.

52.

З історії музею та його колекції // Музей українського народного декоративного мистецтва: Альбом. – К.: Мистецтво, 2009. – С. 6 – 16.

53.

Вишивка // Там само. – С. 94 – 96.

54.

Кістка // Там само. – С. 202 – 203.

55.

Катерина Білокур: Комплект листівок / Упорядник. – К.: ТОВ “ХІК”, 2009.

56.

Український костюм: Комплект листівок / Упорядник. – К.: ТОВ “ХІК”, 2009.

57.

До 110-річчя колекції МУНДМ // Українське мистецтво. – 2010. – № 5 – 6. – С. 92 – 96.

58.

Взгляд с четырёх сторон. Авторский эксклюзивный фарфор: Каталог (автор вступительной статьи) / Составители Т. Ли, О. Литкова, Ф. Ли, Д. Смачелюк. – К.: Оранта, 2010. – С. 1 – 2.

59.

«Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція. Київ, 14-15 листопада 2008 р. // АНТ. – 2009 – 2010. - № 22-24. – С. 218 – 219.

60.

Свідки козацької слави // НМ. – 2010. - № 3-4. – С. 65 – 69

61.

Мистецькій спадщині – жити! // Культура і життя. – № 38 – 42. – 2010. – С. 11.

62.

Невідомий лист Катерини Білокур // Артанія. – кн. 21. - № 4. – 2010. – С. 130 – 131.

63.

Три антимінси з колекції Музею українського народного декоративного мистецтва // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція. Збірник наукових праць. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – С. 144–154.

64.

Виставка виробів заводу А.М. Міклашевського // Відлуння віків. – 2011. – № 1-2. – С. 110–111.

65.

«Квіти – мої діти». Катерина Білокур (1900–1961) // Відлуння віків. – 2011. – № 1-2. – С.101–103.

66.

Інтерв’ю у статті М. Самольотової «Квіти душі на полотні» // Пенсійний кур’єр. – 2011. – № 23.

67.

Особистості та витоки краси // Голос України. – 2011. – № 196 (596). – 20 жовтня.

68.

Художнє різьблення по дереву // Історія декоративного мистецтва України: У 5 т. – Т. ІV. – К., 2011. – С. 195–218.

69.

Вступна стаття // Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Альбом. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С.2–3.

70.

Образ Катерини Білокур у музиці, театральних виставах і кіно // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 47– 61.

71.

Невідомий лист Катерини Білокур // Катерина Білокур: мистецтво та образ крізь призму часу: науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження К. Білокур. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 108–113.

72.

Напрестольний хрест Ларіона Іваницького // Експонат місяця. – 2013. – квітень. – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/EOM/EOM1304.SHTML.

73.

Улюблена тема Никифора – архітектура // Урядовий кур’єр. – 2013. – 19 червня // Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/ulyublena-tema-nikifora-arhitektura/.

74.

Музи та янголи Зої Чегусової // Зоя Чегусова: біобібліографічний покажчик / голов. ред. Г. Скрипник; уклад.: О. Роєнко, Т. Кравченко; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – К., 2013. – С. 21–22.

75.

Він зумів наділити дерево живим теплом // Урядовий кур’єр. – 2013. – 28 грудня.

76.

Василь Свида – народний художник України. 100 років від дня народження // Українська культура. – 2013. – № 12 (1020). – С. 12–15.

77.

Кияницина Людмила Миколаївна // Енциклопедія сучасної України. Т. 13. – К.: «Преса України», 2013. – С. 127.

78.

К истории формирования этнографической коллекции в собрании Национального музея украинского народного декоративного искусства // Этнографические коллекции в музеях: культурные стратегии и практики. Материалы 12-х Санкт-Петербургских этнографических чтений. – СПб, 2013. – С. 132–137.

79.

Вишитий рушник, присвячений 100-річчю від дня смерті Т.Г. Шевченка // Експонат місяця. – 2014. – січень. – Режим доступу: http://mundm.kiev.ua/EOM/EOM1401.SHTML.

80.

Дерев’яні хрести з експедицій Данила Щербаківського в колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження М.Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народження Д.М. Щербаківського. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – С. 303–312.

81.

Козацька порохівниця. Амуніція вояків відкриває свої секрети (у співавторстві з К. Липою). – К.: Laurus, 2014. – 64 с., іл.

82.

Кубок Михайла Сервація Корибута-Вишневецького // Forbes. – К., 2014. – С. 88.

83.

Інтерв’ю «Петриківський феномен» // Вечірній Київ. – № 30 (19109). – 2014, 31 липня.

84.

Национальный музей украинского народного декоративного искусства // Киев и не только. – К., 2014. – ноябрь-декабрь. – С. 22–23.

85.

Берегиня Саєнкового роду // Ніна Саєнко. Знаки долі : книга-альбом – Харків : Вид-во «НТМТ», 2015. – С. 113.

86.

Фотоальбом 1901 року, подарований громадськістю Полтави О.О.Русову // Експонат місяця. – 2015. – травень. – Режим доступу: http://mundm.kiev.ua/EOM/EOM1505.SHTML.

87.

Брокаровская вышивка // Все о рукоделии. – 2015. – № 3. – С. 32–33.

88.

К истории вышивки бисером в Украине // Все о рукоделии. – 2015. – № 8. – С. 36–37.

89.

Напрестольний хрест 1576 року // Пам’ятки України. – 2016. – № 3. – С. 110–111.

90.

Напрестольний хрест 1576 року // Українська культура. – 2016. – № 2. – С. 46–47.

91.

Особистості та витоки краси // Євгенія Шудря. І заполоччю, і словом… – К.: ЛОГОС, 2016. – С. 37–39.

92.

Василь Свида. Нетлінне // Культура і життя. – 2016. – № 18–20. – С. 7.

93.

Батистова хусточка середини ХІХ століття // Експонат місяця. – 2016. – січень. – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/EOM/EOM1603.SHTML.

94.

Антимінс Петра Могили. 1630-ті рр. // Експонат місяця. – 2016. – січень. – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/EOM/EOM1604.SHTML.

95.

Антимінс Петра Могили. 1630-ті рр. // Експонат місяця. – 2016. – січень. – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/EOM/EOM1604.SHTML.

96.

Антимінс Петра Могили. 1630-ті рр. // Експонат місяця. – 2016. – січень. – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/EOM/EOM1604.SHTML.

94.

Антимінс Петра Могили. 1630-ті рр. // Експонат місяця. – 2016. – січень. – Режим доступу: http://www.mundm.kiev.ua/EOM/EOM1604.SHTML.

95.

До питання діяльності народніх художній промислів України у ХХ столітті // Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – С. 13–32.

96.

Українська вишивка. Альбом. Серія «Музейні колекції» (автор вступної статті та каталогу, упорядник). – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. – 40 с., іл.

97.

. Музейні скарби. З надходжень 1902–1927 рр. Буклет (автор та упорядник). – К., 2017. – 8 с., іл.

98.

Дерев’яні хрести з експедицій Данила Щербаківського в колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва // Рід Щербаківських – звитяжців української культури – В.: ПП Сергійчук М.І., 2017. – С. 195–203.

99.

Кримськотатарська вишивка ХІХ ст. в колекції НМУНДМ // Мистецтво ісламу в музеях України. – К.: Фенікс, 2017. – С. 106–110.

100.

Чотири виміри в сучасному фарфорі // Порцеляна. – 2017. – № 1. – С. 72–76.

101.

Національний музей українського народного декоративного мистецтва // Порцеляна. – 2017. – № 1. – С. 77.

102.

Скарби народного мистецтва // День. – 2017. – № 21. – С. 6.

103.

Белая вышивка // Все о рукоделии. – 2017. – № 8 (53). – С. 43.

 
Початок -> Наукова діяльність -> Білоус Л.С.: публікації


© 2011 - 2014Національний музей українського народного декоративного мистецтва: Усі права захищені